"Sema berrak, bulutsuz; zemin kuru ve hayatsız, tevellüde gayr-ı kabil bir halde iken, semayı yağmurla, zemini hazrevatla fethedip bir nevi izdivac ve telkîh suretinde bütün zîhayatları o sudan halketmek,.." Devamıyla açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gökler ve yer bitişik iken biz onları birbirinden koparıp ayırdık."(Enbiyâ, 21/30)

Burada Kur’an’ın her bir kelamında çok ince sır ve manaların dürülü olduğu izah ediliyor. Ayetin öyle geniş ve kuşatıcı bir belagati vardır ki, her tabakadan insan bu belagat kıvrımından kendine uygun bir manayı ahzedebilir.

Manalar inceldikçe, ayetin zahiri ile batını arasındaki irtibat ve münasebet de o nispette inceliyor ve letafet kazanıyor.

“Retkan” kelimesinde sema bulutsuz ve berrak, zemin ise kuru ve hayatsız iken, Allah bu elverişsiz ve ayrı duran unsurları birleştirip, onlardan mükemmel ve cıvıl cıvıl hayatlar yeşertiyor.

Ayırmak manası da iki farklı şeyden ortak bir neticenin, yani hayatın çıkmasına bir gönderme yapıyor. Mizacı zıt iki şeyden, ortak ve aynı zamanda harika bir sanatın icat edilmesi takdire şayan bir mucizedir. Yani sema ve zeminin ayrılması da birleşmesi de mucizevidir denilmek isteniyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...