Ruhun nuraniyet kesbetmesi ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Lafız ile mâna, madde ile maneviyat, ruh ile ceset, kesafet ile letafet, nur ile zulmet, bunlar hem birbirinin zıddı, hem de birbirinin mânâsının inceliklerini gösteren aynalar gibidir. Madde, varlık mertebeleri içinde kayıtlara fazla maruz kalan varlıktır. Bu yüzden, maddî kayıtlara mahkûm olan bir şeyle, bu kayıtlardan azâde olan şey arasında çok farklar olabiliyor.

Mesela, ruh; latif, nuranî ve maddî kayıtlardan azâde olduğu için, bir anda milyonlarca işi tedbir edip idare edebiliyor. Bedenin her bir hücresi ve âzâsı ile aynı anda münasebet kurabiliyor.

Yine, latif olan bir ışık ya da röntgen şuaı, zahmetsiz ve engelsiz, cisimden geçer ve onun altına nüfuz eder. Ama katı bir madde, ya da cisim, ona çarpar geçemez. Ya kırar, ya dağıtır.

Bu iki zıtlardan biri, kuvvet kazandıkça, diğeri zayıflar. Kuvvet kazanan şeyin kayıt ve vasıfları hâkim olur. Diğeri tamamen kaybolmasa bile, kaybolmuş gibi eserlerini gösteremez.

Madde, kuvvet kazandıkça, mânâ zayıflar. Ruh inceldikçe, ceset kalınlaşır. Nuraniyet gittikçe, yerine zulmet gelir. Letafet azalınca, yerine kesafet gelir.

Mesela, Hz. Peygamber Efendimiz (asm) de mânâ, nuraniyet, ruh, letafet, hayat, tamamen hükmettiği için, adeta madde onda kaybolmuş, her bir âzâsı letafet kazanmış, tam nuraniyet kazanmıştır.

Ruhun nuraniyet kesbetmesi, kalbin iman, marifet ve muhabbetle dolması ve bu vadide daima terakki ve tekâmül etmesiyle tahakkuk eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...