"Lillahilhamd, Risaletü’n-Nur bu asrı, belki gelen istikbali tenvir edebilir bir mucize-i Kur’aniye olduğunu çok tecrübeler ve vakıalarla körlere de göstermiş." Nasıl göstermiş, bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Başta komünizm ve maddeci felsefenin pençesinde can çekişen milyonlarca insanın, imanının kurtulmasına vesile olarak bu tenviri göstermiş. Ta 1950’li yıllarda, mahkemenin resmi kaydına göre, beş yüz bin talebesi olan Risale-i Nurlar, her geçen yıl içinde katlanarak hem talebelerine, hem de onlarla etkileşim içinde olan insanların imanına vekil ve muhafız olarak; tenvir vazifesini hakkı ile ifa etmiş ve daha da edecek inşallah.

Üniversitelerde bilimsel makalelerde de risalelerin kaynak gösterilmesi de bu meyanda verilebilecek güzel örneklerdendir.

Bunun yanında, bugün dünyanın her yerinde Nur medreselerinin açılıp, istikbale büyük bir ışık ve lamba olması, Nurların istikbali aydınlattığı ve daha da aydınlatmaya devam edeceğine bir karine niteliğindedir.

Ayrıca Risale-i Nurlar eğitim, siyaset ve meşrutiyetin meşruluğuna dair fikir ve projeleri ile geleceğe ışık tutuyor. Mesela Doğu'da fen ve din ilimlerin beraber okutulduğu bir üniversitenin açılmasını, ta Osmanlı döneminde dillendirdi, hatta idareye teklif etti. Doğu'nun probleminin eğitim problemi olduğunu ta o zamanlarda öngörmesi, gerçekten önemli bir tenvir olsa gerek; şayet bunlar uygulansa idi bugün terör belasını muhtemelen bu kadar sıkıntılı yaşamazdık.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Buradaki "mucize-ı Kuraniye" ifadesini Risaleler ile nasıl anlayabiliriz?Sanki risalelere mucize denilmiş gibi anladım.Hatam varsa affola.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Risale-i Nur gibi harika bir tefsir Kur'an'ın bir pırıltısı olursa Kur'an nasıl olur denilmek isteniyor. Yoksa haşa mucize Kur'an'a ait bir sıfattır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...