"Öyle bir şecere-i nuraniyedir ki, damar ve kökleri, enbiyânın esasat-ı semâviyesidir. Dal ve budakları, evliyânın maarif-i ilhamiyesidir." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"O zat (a.s.m.) öyle bir kutup ve nokta-i merkeziyedir ki, onun halka-i zikrinde bulunan bütün enbiyâ-i ahyâr, ebrâr-ı sâdıkîn onun gelmesine müttefik ve kelâm-ı nutkuyla nâtıktırlar. Ve öyle bir şecere-i nuraniyedir ki, damar ve kökleri, enbiyânın esasat-ı semâviyesidir. Dal ve budakları, evliyânın maarif-i ilhamiyesidir."

"Bu itibarla, herhangi bir dâvâyı iddia etmişse, bütün enbiyâ mucizelerine istinaden ve bütün evliyâ kerametlerine müsteniden ona şehadet etmişlerdir. Evet, bütün dâvâlarının tasdiklerini iş'âr eden, bütün kâmillerin hâtem ve mühürleri vardır."(1)

Peygamber Efendimiz (asm)'i nurani bir ağaca benzetecek olursak, bu ağacın kökü ve esası daha önce gelip geçmiş olan iki yüz yirmi dört bin peygamberler ve onların insanlığa tesis etmiş olduğu tevhit merkezli din geleneğidir.

Evet, binlerce peygamberin göstermiş olduğu mucizeler, sergilemiş oldukları güzel ahlaklar, mücadele ettikleri tevhit davası Peygamber Efendimiz (asm)'in nübüvvetinin ne kadar köklü ve esaslı olduğunun bir delili bir ispatı niteliğindedir. Peygamber Efendimiz (asm) bu kutlu nübüvvet geleneğinin son halkası, en mükemmel en evrensel en geniş neticesi oluyor.

Bu nurani ağacın dal, budak ve meyveleri ise milyonlarca evliya, arif, alim, kutup, müçtehitlerdir. Bu milyonlarca evliya ve alimler hem ilmi hem keşfi hem de harikulade kerametler ile bu nurani ağacın hak olduğunun delili ve vesikası oluyorlar.

Peygamber Efendimiz (asm) ve onun getirdiği İslam ise, bu nurani ağacın ana gövdesidir.

Bu nurani ağacın kökü sağlam, gövdesi haşmetli, meyvesi ise baldan tatlıdır. Böyle bir ağaca bakıp "Acaba bu ağacın kökü çürük, meyveleri bozuk mu?" diye evhama kapılmak, ahmaklıktan başka bir şey değildir.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Reşhalar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...