"Tabiat, Allah'ın san'atı ve şeriat-ı fıtriyesidir. Nevamis ise, onun mes'eleleridir. Kuva dahi, o mes'elelerin hükümleridir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meseleye tevhit açısından bakıldığında, tabiatın yerine âdetullah konulur, o kadar. Çünkü nevamis ve kuva âdetullah noktasından da aynıdır. Tabiri caiz ise, Allah’ın yaratma prosedürü değişmiyor, sadece tabiat yerine âdetullah ya da sünnetullah deniliyor.

Felsefenin hükmettiği fen ilimleri işin maddi ve sebepler boyutunu inceliyor, sebeplerin arkasında hakiki anlamda iş gören Allah’ın kudretini göremiyorlar. Onlar o sebebe bir isim ve unvan takmakla işi çözdüklerini zannediyorlar. Halbuki isim ve unvan vermek, işin mahiyet ve hakikatini tam anlamı ile çözüp tanımlayamıyor.

Materyalist ve pozitivist felsefe bir türlü "kanun" dedikleri şeyin arka cephesinde iş gören gerçek faili görmek istemiyor. Yani kanun dedikleri şeyin Allah’ın kudreti ile kaim ve onunla devam eden bir şey olduğunu anlamak istemiyorlar. Kudret ile kanun arasındaki kuvvetli bağı ve münasebeti koparıp, kanunu ya kendi kendine olan ya tabiat dedikleri muhayyel bir şeye dayandırmaya çalışıyorlar.

Kâinattaki bütün kanunlara, prensiplere, kurallara Allah'ın kudret sıfatının birer tecellisi birer cilvesi nazarı ile bakabiliriz. İrade sıfatının arşı olan alem-i emir de kanunların emri yazıldıktan ve verildikten sonra, o emrin tatbik ve uygulamasını kudret sıfatı yapar. Mesela, alem-i emirde suya kaldırma kuvveti, güneşe itme ve çekme kuvveti emir olarak verilir; verilen bu emrin tatbik işini ise kudret sıfatı icra eder, o kadar.

Üstadımız bu hususa şöyle işaret eder;

Fakat caizdir ki, her bir şeyin esası zannettikleri olan cezb, def, hareket, kuva gibi emirler, âdetullahın kanunlarına birer isim olsun. Lakin kanun, kaidelikten tabiiliğe ve zihnilikten hariciliğe, itibariden hakikate ve aletiyetten müessiriyete geçmemek şartıyla kabul ederiz."(1)

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Nokta.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

Suyun kaldırma kuvveti veya güneşin cazibe ve dafia kuvvetleri nevamis mi yoksa kuvaya mı misal oluyor?..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bizim kanaatimize göre kuvaya giriyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474
Nevamise mücessem olarak nasıl bir misal verilebilir
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...