"Mahiyet" ve "şule-i mahiyet" arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Âyinede temessül, münkasım dört surete: Ya yalnız hüviyet, ya beraber hâsiyet, ya hüviyet hem şule-i mahiyet, ya mahiyet hüviyet."

"Eğer misal istersen, işte insan ve hem şems, melek ve hem kelime. Kesifin timsalleri, âyinede oluyor birer müteharrik meyyit..."(1)

"Mahiyet" bir şeyin içyüzü, aslı, esası, bir şeyin neden ibaret olduğu, künhü, esası, hakikati gibi anlamlara geliyor.

Bir felsefe terimi olarak "mâhiyet", somut bir varlığı (mevcut) ne ise o yapan özü ifade etmek için kullanılır. Meselâ somut bir varlık olarak ağacın ne olduğuyla ilgili soru ağaçlar arasında müşterek olan, onları ağaç olmayanlardan farklı kılan bir öze atıfla cevaplandırılır ve buna “ağacın mâhiyeti” anlamında “ağaçlık” denilir.

"Şule-i mahiyet" ise, mahiyetten haber veren ve mahiyetin neden oluştuğuna işaret eden iz, işaret ve alamet oluyor.

(1) bk. Söler, Lemeât.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474
İlgili yerde geçen Melek ve kelime misaline ciheti tatbiki Nasıl olur?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Melekler özellikleri ile beraber temessül (bir anda bir çok yerde bulunabilme hali) ederler. Bu yüzden Azrail (as) bir anda bir milyon insanın canını almak için bir milyon ayrı yerde aynı ve aslı ile temessül edebilir. Yani Azrail (as) bir yerde aslı ile diğer yerlerde ise kopyası ya da görüntüsü ile bulunuyor değildir. Hepsinde de aslı ve aynısı ile bulunuyor demektir. Bu kelime için de geçerlidir. Mesela birisi bin kişiye hitaben bir kelime söylese bu kelime temessül sırrı ile her kulağa aslı ile gider. Kelimenin birisi asıl diğerleri yansıma ya da kopya demek değildir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474
Yapılan izaha göre mahiyet ile şulei mahiyet aynı olmuyor mu ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

İşaret ile işaret edilen şey aynı olmaz. Mesela deniz işaret edilen şey olsun denizden bir damla ise işaretin kendisi bu durumda deniz ile damla aynı şey demek mümkün değildir. Damla denize bir işaret bir şule olabilir ama denizin aynısı ve kendisi olamaz. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ZÜBEYİR ANAR

Insan melek kelime ve şemsi ilk paragrafta belirtilen dört şekilde tasnif edersek hangisi hangisine denk gelir acaba 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

"Âyinede temessül, münkasım dört surete: Ya yalnız hüviyet, ya beraber hâsiyet, ya hüviyet hem şule-i mahiyet, ya mahiyet hüviyet." İnsan/hüviyet, melek/hüviyet/hasiyet, kelime/hüviyet, şems/şule-i mahiyet 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...