"Bütün âlemlerin Rabbi, kesret tabakatında vahdaniyetini ilan etmek istemesine mukabil, tevhidin en azami bir derecede, bütün meratib-i tevhidi ilan eden, yine bizzarure o zattır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mahlukat âleminin tamamı kesret tabakasıdır, hepsinin Hâlık’ı bütün âlemlerin Rabbidir. Bu tevhit hakikatini bütün peygamberler ümmetlerine ders vermiş ve onları şirkten korumuşlardır. Bu vazifeyi de en mükemmel olarak yine Peygamber Efendimiz (asm.) ifa etmiştir.

Tevhidin mertebeleri esas olarak üç maddede toplanır: Tevhid-i Zat, tevhid-i sıfat ve tevhid-i efal.

Tevhid-i Zat: Varlığı vacib, zatî, ezelî ve ebedî olan ancak Allah’tır. Bütün varlıkların zatlarını o yaratmıştır. Hepsi mahluk ve hepsi fanidirler.

Tevhid-i Sıfata bir misal; “La havle ve la kuvvete illa billâh”: Sonsuz kudret sahibi ancak Allah’tır, bütün kuvvet ve kudretler ancak onun ihsanıdır. Kudret sıfatı gibi ilim, irade, görme, işitme sıfatları da ancak Allah’ın sıfatlarıdır, mahlukattaki bu nevi sıfatlar hep onun yaratmasıyladır, onun ihsan ve ikramıdır.

Tevhid-i Efale bir misal: Terzık yani rızıklandırmak bir fiildir. En küçük bir böcekten balinalara kadar bütün canlıların rızkını Allah vermektedir. Ondan başka Rezzak yoktur. Bütün rızıklar kâinat tazgâhında dokunmaktadır. Güneş kimin ise, hava su, bahar kimin ise, bütün elementleri kim yaratmışsa rızıklar da ancak onun eseri, onun ihsanıdır.

Peygamber Efendimiz (asm), bütün peygamberlerin ortak davası olan tevhit yolunda bütün ömrü boyunca çalışmış, putperestlik başta olmak üzere şirkin bütün nevileriyle mücadele etmiş ve muzaffer olmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...