"Medresetü'z-Zehrâ İslâmiyete ve insâniyete göstereceği hizmetle, şüphesiz bir kısım zekâtı bil'istihkak kendine münhasır edecektir." İzah eder misiniz? Üstad'ın zekât istemesi istiğna düsturuna aykırı değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkincisi: Zekâttır. Zira biz hem Hanefî, hem Şâfiîyiz. Bir zamandan sonra o Medresetü'z-Zehrâ İslâmiyete ve insâniyete göstereceği hizmetle, şüphesiz bir kısım zekâtı bil'istihkak kendine münhasır edecektir. Bâhusus, zekâtın zekâtı da olsa kâfidir."(1)

"Medresetü'z-Zehrâ" din ilimleri ile fen ilimlerinin beraber okutulduğu bir eğitim projesidir ki, bu proje için maddi bir imkân gerekiyor. Maddi imkânların en büyük kapılarından birisi de zekâttır. Şayet her zengin mümin zekâtının zekâtını bu eğitim projesine tahsis etse, ülkede eğitim sorunu kökünden hallolduğu gibi, ülkenin maddi ve manevi inkişaf etmesi de çok hızlı olur. Zaten gelişmişlik eğitime bağlı ve eğitimle paraleldir. Eğitim zenginliği, zenginlik de eğitimi tetikler.

Üstad'ın istiğnası, şahsına ait bir durumdur, böyle sosyal projelerde istiğna düsturu olmaz. Zaten zekât farz bir ibadet olup, maarif ve Allah yolunda mücahede için de kullanılabilir.

(1) bk. Münazarat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...