"İnsanların heyet-i içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü, zekâttır. Âlem-i beşerde hayat-ı içtimaiyenin hayatı, muavenetten doğar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanların toplumsal hayatında düzeni, barışı, dengeyi, asayişi ve huzuru sağlayacak yegane reçete yardımlaşma, dolayısı ile de zekattır. Toplumun bir bölümü sefalet, açlık ve fakirlik içinde yaşarken, diğer bölümümün hem vicdani açıdan hem de sosyal düzen açısından huzur ve mutluluk içinde yaşaması pek mümkün değildir.

Bu yüzden toplumca üretilen ekonomik değerlerin sosyal bir adalet içinde pay edilmesi gerekir. Zekat özü itibarı ile artı değerin sınıflar arasında geçişgenliğidir. Bütün mali krizler sermayenin geçişkensiz bir şekilde bir elde toplanmasından çıkmaktadır. Oysa zekat dengeli ve orantılı bir şekilde sermayenin bir elde toplanmasına engel olmaktadır.

Sosyalistlerin sermaye düşmanlığı edip mülke devlet aracılığı ile tamamen el koyması da ayrı bir mali krize neden oluyor o da girişimcilik ve üreticilik ruhunun yok edilmesidir.

Bu tarz ifrat ve tefrit yaklaşımlar sosyal dokuda derin kamplaşmalara, kavgalara ve ihtilallere neden olup insanlığın huzurunu, düzenini ve asayişini yok ediyor. Sınıfları yok etmek fıtrata uygun olmadığına göre, sınıflar arasında köprü ve denge kurmak en makul ve mutedil olan yoldur. Özü yardımlaşma olan zekat ise, sınıflar (zengin / fakir) arasında kurulacak en doğal ve en güzel bir yol bir köprüdür.

İnsanlık hayatının sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devam edebilmesi sınıflar arası dayanışma ve yardımlaşmaya bağlıdır. Sınıflar arası dayanışmanın adı da zekattır. Tabi zekat burada mali ibadetlerin sembolik ismidir. Mali ibadetler zekatla sınırlı değildir; Allah için yapılan her türlü mali ameller yardımlaşma gurubuna girer.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...