"Mezkûr tebâdül için dârü’l-muallimîn ile imtizaç ettiğinden, darü’l-muallimînin varidatı bir derece tevsi ile muvakkaten ve âriyeten -eğer mümkünse- verilse, bir zaman sonra istiğna edecek, o âriyeyi iade edecektir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dördüncüsü: Mezkûr tebadül için dârü'l-muallimîn ile imtizac ettiğinden, dârü'l-muallimînin vâridatı bir derece tevsi' ile muvakkaten ve âriyeten -eğer mümkün ise- verilse, bir zaman sonra istiğna edecek, o âriyeyi iade edecektir."(1)

Burada Medresetü'z-Zehrâ projesinin giderleri, ilk vakitlerde devlet yoluyla idare edilen dârü'l-muallimîn (öğretmen okulu) gelirlerinin -mümkünse- bir kısmı ile desteklense bile, bu daru'l-fünuna ileride gelecek maddî desteklere ek olarak üniversitenin bünyesinde zamanla ortaya çıkan verimli ve üretken yapı sayesinde bu desteklere artık ihtiyaç duyulmayacağı belirtilmektedir. Bağışlar, bilimsel yayınlar, akademik araştırmalar ve danışmanlıklardan sağlanan gelirler gibi. Böylece;

- Medresetü'z-Zehrâ halkın destekleri ile ayakta durmalı, bu sayede bilimsel özgürlüğünü yaşamalı.

- Medresetü'z-Zehrâ devlet destekli kurulabilir, ama o destekten bağımsız yoluna devam edecek maddî alt yapıyı zekât ya da vakıf müessesesi ile sağlamalıdır.

- Medresetü'z-Zehrâ Projesi içerisinde dârü'l-mualliminde olduğu gibi, talebelere mahreç (sosyal statü ve resmi makam) verilmelidir.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinin büyük bir kısmı bu hüviyettedir.

(1) bk. Münazarat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...