"Müslümanların birbirine yardımları, ancak zekât köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekâttır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanlar arasında yardımlaşma yaradılışın bir kanunudur, lakin bu yardımlaşma kanunu insanların eli ile değil Allah’ın emri ile olması gerekiyor. Yardımlaşma insanların eli ile olursa zenginlerde kibir, başa kakma gibi manevi hastalıklar; fakirlerde ise minnet, ezilme ve aşağılanma gibi ruh halleri oluşabilir. Ama yardımlaşma Allah’ın bir emri bir kuralı şeklinde olursa, ne zengin başa kakılabilir ne de fakir minnet eder.

"Bütün hayırlar Allah’tandır. Zira, 'Mülk umumen O’nundur.' ve 'Her şeyin dizgini O’nun elinde, her şeyin hazinesi O’nun yanındadır.'”(1)

Her şey ve her hâdise, ilâhî isimlerin birer tecellisiyle vücut bulurlar. Zengin bir insan Ganî ismine mazhar olmuş demektir. Bütün âlemlerin yegâne mâliki olan Allah, zengin kuluna emanet olarak bir mülk ihsan etmiştir. Bu ikrama mazhar olan kula yaraşan odur ki, Rabbinin fakir kullarına yardımda bulunsun ve onlara zulmetmekten hassasiyetle sakınsın. Bu düşünce ile yapılan yardımlaşmada hem zengin hem de fakir huzur bulur.

Yoksa bağış adı altında verilen yardımların hangi niyetle hangi kirli emellerle yapıldığı günümüzde çok açık bir şekilde görülmektedir. Yardımlaşmanın kutbu olan zekat Allah’ın emri ile verilir / alınır. Bu durumda ne zengin kibirlenmeye hak sahibidir ne de fakir minnet etmeye mecburdur.

Müslümanların birbirine yardımları, ancak zekât köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekâttır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "İnsanların heyet-i içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü, zekâttır. Âlem-i beşerde hayat-ı içtimaiyenin hayatı, muavenetten doğar." İzah eder misiniz?

(1) bk. Mektûbat, Yirminci Mektup, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...