Block title
Block content

Mektub-u hakaiknüma, kaside-i letafetnüma, birer kelime-i hikmet-eda ifadelerini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci kısım gaye-i vücut ve netice-i hayat, zîşuura bakar. Yani, herşey, Sâni-i Zülcelâlin birer mektub-u hakaiknümâ, birer kaside-i letâfetnümâ, birer kelime-i hikmet-edâ hükmündedir ki, melâike ve cin ve hayvanın ve insanın enzârına arz eder, mütalâaya davet eder. Demek, ona bakan her zîşuura ibretnümâ bir mütalâagâhtır."(1)

Mektub-u hakaiknümâ: Mevcudat İlahi hakikatlerin ilan edilip gösterildiği bir mektup gibidir. Buradaki "hakikatler" tabiri Allah’ın isim ve sıfatlarına işaret ediyor.

Kaside-i letâfetnümâ: Bütün mevcudat mektup olmakla kalmayıp, insanın duygu ve hissiyatlarını okşayan latif ve hoş bir şiir tadındadır. Yani hoş bir kaside gibidir ki, sadece akla hitap etmiyor, insanın sair latifelerini de coşturuyor.

Kelime-i hikmet-edâ: Bu kelime bütün mevcudatın ve eşyanın hikmet ile donatıldığına işaret ediyor. Kainat ve içindeki her şey adeta bir hikmet ve fen kitabı gibi her tarafından hikmet fışkırıyor ki, bu hikmetler de Allah’ın isim ve sıfatlarına beşaret ediyorlar.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Altıncı Hakikat | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2438 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...