"Esassız, fâni bir dünya, hiçlik derelerinde ve adem zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem değil, belki vahşet ve dehşet zehirini ilâve etti. İman o zulümatta yuvarlanan dünyayı, vazifesi bitmiş,.." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Arkama baktım" ifadesini, “Geçmiş zamana nazar ettim.” şeklinde anlamamız gerekiyor. Buna göre, geçmiş zamana gaflet nazarıyla bakıldığında, dünyanın her geçen gün kıyamete ve mahvolmaya doğru bir adım daha attığı hatıra gelmekle birlikte, konuyu insana bakan yönüyle değerlendirdiğimizde, dünyaya gelen insanların da bu temelsiz ve fâni dünyadan bir süre sonra kopup, “hiçlik derelerinde ve yokluk karanlığında” yuvarlanıp gittikleri zannedilir.

İman nazarıyla bakıldığında ise şöyle bir tablo müşahede edilir:

Bu dünyadaki varlıklar “mektûbat-ı Samedâniyye ve sahâif-i nukuş-u Sübhâniye”dirler.

Mektub, “yazılan” demektir. Samed ismi ise, “her şeyin ona muhtaç olduğu, onun ise hiçbir şeye muhtaç olmadığı” manasına gelir. Buna göre varlıklar Allah’ın kudret kalemiyle yazılmışlardır ve onların bütün ihtiyaçlarını da Allah görmektedir.

Sahaif, sayfalar demektir. Her varlık, dünya sayfasında Sübhan olan Allah’ı tesbih eden bir nakış gibidir.

İşte bu mektuplar ve bu nakışlar kendilerine verilen vazifeyi yerine getirdikten sonra, yerlerini başka mektuplara ve sayfalara bırakırlar. Onların varlıkları, tohumlarında, çekirdeklerinde ve nesillerinde bir bakıma devam eder

Varlıkların neticelerini, sadece bu dünyada bıraktıkları tohumlar ve nesiller olarak anlamak da eksik olur. Eşyanın yaratılış gayesi Nur Külliyatı'nda üç ana maddede işlenir. Birisi, Cenâb-ı Hakk’ın kendi sanatını kendisinin bizzat müşahede etmesi. Bu netice için bir an yaşamak bile yeterlidir. Öte yandan, o varlıklar Allah’ın ilminde vücutlarını devam ettirirler.

İkinci gayeleri, âhirete bakar. Cennet ve cehennem bu varlıkların doğru yahut yanlış değerlendirilmelerinin neticeleridir. Ayrıca, bu kâinat ve onda sergilenen manzaralar âhirette seyredilirler.

Üçüncü gaye ise, canlı varlıkların bu dünya hayatında aldıkları lezzetler, duydukları hazlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...