"Meselâ seferde namaz kasredilir, iki rekât kılınır. Şu ruhsat-ı şer’iyenin illeti seferdir, hikmeti ise meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat hiç olmasa da namaz kasredilir. Çünkü illet var. Fakat sefer bulunmasa, yüz meşakkat bulunsa,.." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Seferde farz namazlarının kısaltılmasının asıl gerekçe ve nedeni, yolculuğa çıkılmış olmasıdır; yolculukta çekilen meşakkat ve sıkıntı değildir.

Yolculukta çekilen meşakkat ve sıkıntı namazı kısaltmanın asıl nedeni olmuş olsa idi, sefere çıkmadan da namazların kısaltılması meşru olurdu. Mesela, inşaatta çalışan birisi "işim çok zor" deyip dört rekatlı farz namazları iki rekat kılardı. Ki bu Mutezilenin batıl bir yaklaşımdır.

Yolculuğa çıkmayan birisinin, işi dünyanın en zor işi de olsa, namazı tam kılmak zorundadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...