"Bir vahyin hükmüyle değildir ki, hakikatten uzak olsun. İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır." Buradaki "İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır." cümlesinin konuyla irtibatını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri şöyle buyurur:

"Birincisi: Bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır. Hikmet ve maslahat ise tercihe sebeptir, icaba, icada medar değildir. İllet ise vücuduna medardır. Mesela, seferde namaz kasredilir, iki rekat kılınır. Şu ruhsat-ı şer’iyenin illeti seferdir, hikmeti ise meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat hiç olmasa da namaz kasredilir. Çünkü illet var. Fakat sefer bulunmasa, yüz meşakkat bulunsa, namazın kasredilmesine illet olamaz..."(1)

Kıyametin vaktinin ve ecelin gizli olmasının hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır. Hikmeti, insanın kıyamet her an kopacak gibi ahiretine ciddi çalışmasıdır. İllet ise; ayetin ya da Peygamber Efendimizin (asm) kıyametin vaktini tayin etmeyi men etmesidir.

1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...