"Sizin kalemlerinizin yadigârları ve Risale-i Nur'dan ayrılmamak ve sebat etmek senetleri olan yazılarınızı ve dininizi dünyanın çok fevkinde tutmanıza işaret veren dünya sureti üstündeki çizgilerinizi..." İzah eder misiniz, çizgilerden maksat nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evvelâ: Bu şuhur-u selâse-i mübarekenizi tebrik ediyoruz. Sizin kalemlerinizin yadigârları ve Risale-i Nur’dan ayrılmamak ve sebat etmek senetleri olan yazılarınızı ve dininizi dünyanın çok fevkinde tutmanıza işaret veren dünya sureti üstündeki çizgilerinizi ve iman hizmetinde daima sebat etmenize, vesikalar hükmündeki imzalarınızı, kemâl-i memnuniyetle aldık, kabul ettik. Cenâb-ı Hak sizlere, hazine-i rahmetinden onların hurufatı adedince defter-i a’mâlinize haseneler yazsın. Âmin."(1)

Burada "çizgi" istikameti, "imza" ise sebatı temsil ediyor.

Dünya çekici ve aldatıcı, yani doğru yoldan çıkarıcı ve istikametten ayırıcı bir suret iken, sizler ise bu surete yani resme aldanmadan sapmadan istikamet çizgisini takip eden kutlu yolcularsınız. Fatiha suresinde de ifade edilen "sırat-ı müstakim" cennete götüren aldatmaz ve aldanmaz dosdoğru bir çizgidir.

İmza ise sebatı ifade ediyor. Dürüst ve doğru bir tüccar, senedin altına borcuna sadık kalacağını ifade etmek için imza atar. Aynı şekilde Nur'un kahraman şakirtleri, hakyol olan İslam’ın necat senedinin altına sadık kalacaklarını, hayatları ve yaşamları ile imzalamışlar.

Üstad Hazretleri de bu iki güzel hasletten dolayı o müstakim ve sebatlı talebelerini hem tebrik ediyor hem de Cenab-ı Hak sizlere, hazine-i rahmetinden onların hurufatı adedince defter-i âmâlinize haseneler yazsın” cümlesi ile onlara dua ediyor.

Paragrafın ana temasını bu şekilde anlıyoruz.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 160. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...