"Meydan-ı haşre cem' ve keyfiyet nasıl; ve üryan mı olacak? Ve dostlarla görüşmek için ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı şefaat için nasıl bulacağız? Hadsiz insanlarla bir tek zat nasıl görüşecek?.." ifadelerinin izahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Beş altı suali tazammun eden birinci sualinizde, 'Meydan-ı haşre cem' ve keyfiyet nasıl; ve üryan mı olacak? Ve dostlarla görüşmek için ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı şefaat için nasıl bulacağız? Hadsiz insanlarla birtek zat nasıl görüşecek? Ehl-i Cennet ve Cehennemin libasları nasıl olacak? Ve bize kim yol gösterecek?' diyorsunuz."(1)

Bu paragrafta iç içe beş altı soru Üstad Hazretlerine sorulup cevabı isteniyor. Üstad Hazretleri de bu beş altı soruya devamla cevap veriyor. Cevapların hepsini burada izah ve tahlil etmek uzun olacağı için sizin sorunun cevabı olan soruların ne manaya geldiğini izah edelim.

- Meydan-ı haşre cem' ve keyfiyet nasıl; ve üryan mı olacak?

Öldükten sonra insanların tekrar dirilip toplanacağı haşir meydanında, toplanma nasıl olacak ve insanlar orada çıplak mı olacak diye bir soru soruluyor. Üstad Hazretleri de devamında bu soruyu cevaplıyor.

- Ve dostlarla görüşmek için ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı şefaat için nasıl bulacağız?

O dehşetli ve kalabalık mahşer meydanında insanlar dostlarını nasıl bulacak ve nasıl görüşecek? Ayrıca Peygamber Efendimiz (asm)'den şefaat istemek için onu nasıl bulacağız ve onunla nasıl görüşebiliriz, diye akla takılan ikinci soru soruluyor.

- Hadsiz insanlarla bir tek zat nasıl görüşecek?

O dehşetli mahşer meydanında herkes Peygamber Efendimiz (asm)'den şefaat isteyeceği için bir sıkışıklık ve karmaşa olmaz mı? Bir şahıs nasıl olur da milyonlarca insanla bir anda ilgilenebilir, onların ihtiyaçlarını görebilir, diye soruluyor.

- Ehl-i Cennet ve cehennemin libasları nasıl olacak?

Bu soruda da cennet ve cehennem ehlinin elbiseleri ve kıyafetlerinin ne şekilde ve nasıl olacağı soruluyor.

- Ve bize kim yol gösterecek?"

Son olarak, o dehşetli mahşer gününde ve meydanında kim bize rehber olup yol gösterecek, diye soruluyor. Malum, insan bilmediği ve görmediği bir yerde bir rehbere ihtiyaç duyar.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Sekizinci Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...