"Mezâhim-i hazıra nasıl tedavi eder? Derim: Hurmet-i ribâ, hem vücub-u zekâtla... İhtilâl-i beşere ne nazarla bakıyor? Derim: Sa’y asıl, esastır. Servet-i insaniye zalimlerde toplanmaz;.." Bu kısmın izahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam dininde para kazanmak, servet ve mülk sahibi olmak yasak değildir.

İslam dini her zaman çalışıp terakki etmeyi emreder.

“İnsana çalıştığından başkası yoktur.” (Necm, 53/39)

ayeti çalışmanın ehemmiyeti ifade etmektedir. Peygamber Efendimiz (asm) de:

“...Çalışan Allah’ın dostu ve sevgilisidir.”(1)

“İki günü eşit olan ziyandadır.”(2)

buyurarak, çalışmaya teşvik etmiştir. Bu bakımdan, Müslümanların çalışması, helal yollardan para kazanıp servet sahibi olmaları gerekir.

İslam, haram yollarla mülkiyet edinmeyi yasaklamış; kazanılan mal ve servetin belli bir kısmı da fakirlere vermeyi emretmiştir. Bunun dışında mülkiyete herhangi bir sınırlama getirmemiştir.

İslam dini, haram ve meşru olmayan yollarla servetin belli ellerde toplanmasına karşıdır. Mesela, faiz ile servetin ve mülkün belli ellerde toplanması, ciddi bir risk ve büyük bir tehlikedir. Faiz, çalışmadan kazanmak, başka insanların emeğini sömürmektir. Faiz sa’ye şevkini kıran ve çalışmaya sekte vuran bir kanserdir. Bu sebeple İslam dini faizi yasaklamıştır. İslam dini zekâtı beraberinde emretmiş ki, istihsal ve ticaret hayatında bir canlılık ve hareket olsun. Hem de insanlar büyük bir adaletsizliğe ve zulümlere maruz kalmasın.

İslam dini bütünü ile ne kapitalizmi, ne de komünizmi savunuyor, bunun yanında onların içindeki doğruları da inkâr etmiyor. Kapitalizmin teşebbüsü, komünizmin de içtimaî hassasiyeti İslam’da vardır, onlara muhtaç değildir.

Netice olarak, İslam dini aşırılıkları törpüleyip haramları men etmekte, "eşitlik" adı altında servet ve mülkiyeti yasaklamamaktadır. Aynı zamanda, fakir ve zayıf insanları da zalim ve gaddar insanların ihtiras ve hırsına terk etmemektedir. Servet ile gayret arasında bir bağ ve köprü kurarak, toplumu dengede tutmaktadır.

Komünizm ifratta, kapitalizm ise tefritte gidiyor; İslam vasat yolu hâkim kılacaktır.

Dipnotlar:

1) bk. bk. Tenbihu’l-Ğafilin, 1/428.
2) bk. Aclunî, Keşfu’l-Hafa, 2/276; İmam Gazali, İhya, 4/335.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

timetrick
Öncelikle Merhabalar Efendim ben bu konu hakkında yaptığınız "yorum"u yanlış bulmaktayım.Öncelikle şunların anlaşılması gerektiği kanaatindeyim; 1.Özel mülkiyetin çıkışı 2.Özel mülkiyetin sonuçları Özel mülkiyetin çıkışına bakacak olursak,sizce bir insanın kendi bulunduğu yani mutlak mülkiyeti olduğu yani ona Allah tarafından verilen bir alandan veya koordinattan,ne derseniz,başka bir yere sahip olmaya hakkı var mıdır?İnsanın midesine girebileceği miktardan fazla yemek saklamaya hakkı var mıdır?İnsanın ciğerini doldurabilecek havadan fazlasını saklamaya hakkı var mıdır?Eğer bunlara cevabımız "hayır" ise o zaman insanın kapsadığı alandan fazlasını da saklamaya,çevrelemeye hakkı yoktur.Aynı şekilde soruyorum,bir hayvan avlanacağı bölgeyi işaretler koyar değil mi?İnsanın da bir bölgeyi sadece kendisi faydalanacak şekilde tarım yapmak için "çit"lemesi aynı derecede "hayvanlık" değil midir? İşin,yani özel mülkiyetin çıkmasının,çok daha detayı var.Okumanızı tavsiye ediyorum.Ben burada kesiyoum.. Şimdi gelelim özel mülkiyetin sonuçlarına.Şuan İstanbul'da kaç tane boş arsa var?Ya da oturacak,yaşanacak yer?İnsanoğlu Mars'a araçlar gönderiyor.Oralarda yaşanılabilir mi diye?Çünkü gün gelecek Dünya'da yer kalmayacak.İstanbul sizce bundan kaç sene sonra yerleşilemez hale gelebilir.10 belki 20 yıl sonra diye tahmin ediyorum.Peki Dünya?Ve eğer Dünya bu hale gelirse her yer satın alınmış bir şekilde olmuşsa.Yeni bir doğan çocuk Dünya'ya geldiğinde kira mı ödemek zorunda kalacak?Sonucu böyle olan bir şeye izin verilemez. Denilebilir ki "Resulullah (A.S.M) böyle böyle hadisleri var bunlara ne diyorsunuz?"Buna cevap olarak denilebilir ki hadis ilminde mühim noktalar vardır.Tamamını bilmiyorum.Birkaç bildiğimi yazayım.Kime söylendi,hangi makamda söylendi? Ve ayrıca denilebilir ki "Peki o zaman İslam geldiğinde neden böyle yapmadı?"Buna da cevap olarak denilebilir ki İslam geldiğinde neden köleliği direkt yasaklamadıysa o yüzden.Üstadın dediği gibi,tarihsel materyalizmin gözünden bakacak olursak insanoğlu bir tekamül içinde.Ve bunu son durağı Üstadın deyimiyle "malikiyet ve serbestlik devri"dir.Ayrıca Üstad'ın sosyalizm için "müreccahtır" demektedir.Ve aynı şekilde Üstad burjuvanın tahakkümüne karşı muhalefetle eskiden beri çalışan biridir. Son olarak belirtmek isterim ki;Sosyalizm ve ondan sonra gelecek olan Komünizm ferdin tüm özel mülkiyetini iptal etmez zaten edemez de.Yukarıda bahsettiğim gibi.İnsan yaşaması için gerekecek kadar havaya muhtaçtır.Bu onun mutlak mülkiyeti altındadır.Ve bu ondan alınamaz.Alınsa yaşamını sürdüremez.Aynı şekilde insan büyüdükçe uzayda belirli bir yer kaplıyor.Bu ondan alınamaz.Bu anlattıklarım zaten imkansız olan şeylerdir. Ve sizden ricam lütfen komünizm ve sosyalizmi eleştirirken daha detaylı okuyun.Kapitalist sistemde işçinin nasıl sömürüldüğünü okuyun.Özel mülkiyeti anlatan kitapları okuyun örnek olarak "Mülkiyet Nedir?" ve de onun eleştirilerini.Ben asla bu kitapları nasıl okumazsınız diye yada başka bir şekilde sizi eleştirmiyorum haddim de değildir.Ama eğer bir sistemi eleştirmek istiyorsanız ya da bir düşünceyi o şeyin okunmasının daya olumlu sonuçlara yol açacağını düşünüyorum. “Kifayet miktarından fazla dünyalık biriktiren, kendini cehennem ateşine atmış olur” el-Camiu's-Sağir Allah'a emanet olun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Aziz kardeşim biz artı değer kuramını komünizm ve tarihi materyalizm düşüncelerini biliyor ve ona göre karşı çıkıyoruz. Cevabımızda da ifade ettiğimiz gibi İslam ne sosyalizme ne de kapitalizme yamanamaz. İslam mükemmel bir bütündür fen ilimlerinde olduğu tarihi gelişimden münezzeh ve mukaddestir. Yani İslam indiğinde eksiksiz inmiştir. İnsanoğlu bu dini anlamaya ve yaşamaya muhtaçtır. Komünizm ne fıtrata ne dine ne akla ne de bilime uygun değildir. Bu sebeple de ilk yıkılan izm ol olmuştur sırada fıtrata biraz daha yakın olan kapitalizm var. İnsanlık deneme yanılma yolu ile eninde sonunda İslam'ı bir bütün olarak bulacaktır. Eklektik yaklaşımlarla ucube sentezlere girmeye gerek yok. Size uzun bir cevap hazırlamaya çalışacağız inş.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
timetrick
Peki efendim diyorsunuz ya "Komünizm ne fıtrata ne dine ne akla ne de bilime uygun değildir." Şuna ne diyeceksiniz? "Ben demiştim: Hiç korkma! Medeniyet-i avam, sosyalist gayesidir. Düsturları bozmuyor. İslâmî esâsâtı düşünsün Avrupalı." Şunu asla unutmamak gerekir.Komünizm ideoloji değildir.Mazlumların ve cumhurun cereyanıdır,hareketidir tıpkı Üstadın dediği gibi. Ayrıca Komünizme fıtrata ters diyorsunuz ama Kapitalizme fıtrata yakın...Pes doğrusu pes...Lütfen nereleri fıtrata ters anlatır mısınız?Fakirlere yardım etmesi mi?Yaradan'ın bize verdiği toprakları bizden çalanlardan geri alması mı?Asrın esirliği olan ecirliği kaldırması mı? Birgün olur elbette doğar şems-i hakikat Hiç böyle müebbed mi kalır zulmet-i âlem?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Sosyalislikle komünistlik aynımı bilmediğimden soruyorum.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Düstür bozmuyorsa sosyalistliğin. kömünizme dönüşmesi mi bozuyor ne fark var. Dinlere en büyük düşman kömünizim biliyorum.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Sosyalizm komünizmin yumuşak halidir ve ona göre daha ehvendir. Liberalizm ile kapitalizm gibidir. Aslında Sosyalizm komünizmin ütopik yapısının realize edilmesidir. Çünkü komünizmin mutlak eşitlik zırvalığı ütopik bir yaklaşımdır Sosyalizm bunu biraz daha yumuşatarak sosyal eşitlik ilkesine yaklaştırıyor. Sosyalizmin insanlığa çok katkıları elbette oldu. Ama teolojik çıkmazı yüzünden İslam ile bağdaşmıyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Hiç korkma! Medeniyet-i avam, sosyalist gayesidir. Düsturları bozmuyor. bu ne anlama geliyor. avamların gayesi sosyalistlikmidir demek, yoksa sostyalistlik avamlığımı gerkli kılar. üstadda bi yerde ben avamım gibi bir cümlesi var. bu cümle nerede geçıyor. arkadaş paylaşmış yukarda. nasıl anlamalı geçtiği yeri.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Sosyalistlik desatiri, İslamiyetin esasatını bozamazŞu medeniyet-i sefihe bozuyorHem çok pahalı düşüyorZira maddiyunluk ve engizisyonluk mayesiyle neşvu nema bulan medeniyet-i hazıra, pek çok aldatıcı ve müşevvik vesait ile mücehhez ve cazibedardırO sehhara din, namus ve fazilet mukabilinde kendini satıyorŞaşaalı, bir hayatı gösterip takdim ettiğinden dinden, namustan fazla rüşvet alıyorSosyalistlik ise, basit, sade bir hayatı takdim ediyor ona mukabil kimseyi dininden, imanından, namusundan büyük bir hisseyi feda etmek icbar etmediği gibi kimsede kendinden mecburiyet hissetmez
İnsan, gıdaya ihtiyacı gibi zevke de bir ihtiyacı varNefis ve heva cihetinde tatmin edilmezse, ruh ve huda canibinde zevkini arayacaktırİki adam, birisi seni muşa’şa, cazibedar, eğlenceli bir ziyafete teşrifleriyle davet ederDiğeri sade bir yer de, basit bir çorbaya seni çağırıyorBirincisine değil cemaat, sünnet belki namazı da terkedersin, gidersinİkincisine sünneti de terketmezsinBirincisi medeniyet, ikincisi sosyalistliktirAsar-ı Bediiyye / Hakikat çekirdekleri / 663 – 664

Üstad Hazretleri burada fikir noktasından değil ahlak ve sefahat noktasından meseleyi değerlendiriyor. Batı medeniyetinin uyutucu fan taziyeleri ahlakı daha fazla tahrip ediyor halbuki sosyalizm işin siyasi ve iktisadi boyutuna vurgu yapıyor toplumculuğa geçiş sürecinde herkesin basit ve eşit yaşamasını tavsiye ediyor buda ahlak ve sefahat noktasından sosyalizmin batı medeniyetinden daha az şerli olduğunu gösteriyor. Yani sosyalizm batının ahlak bozucu özelliğine nispet edilirse ehven-ü şer kabilinden daha az zararlıdır demektir. Birde bu eserlerin telif tarihinde sosyalizmin dehşetli yüzü tam tezahür etmediği için o süreç içinde böyle bir tespit manidardır. İslam ile sosyalizm sentez etmeye çalışanları duyduk ama ahlaksızlık ile İslam asla yan yana gelmez.

 Diğer bir öngörü ise sosyalizm gelip geçici bir fikri akımdı tahribatı belli dönem ve mekanlar için oldu ama batı medeniyetinin günahlara davetkar hayat felsefesi halen devam etmekte ve insanlığın ahlakını ciddi tehdit etmektedir. Bugün gençleri yutan sosyalizm değil eğlence ve haramlardır. Bu noktadan bakılacak olursa vade noktasından batının bu ahlaksız yüzü daha riskli ve tehlikeli bir şekilde tahribata devam ediyor.   

Şimdi Kur’ân, İslâmiyet ve bu vatan zararına üç cereyan var:

Birincisi: Komünist, dinsizlik cereyanı. Bu cereyan, yüzde otuz, kırk adama zarar verebilir.
İkincisi: Eskiden beri müstemlekâtların Türklerle alâkalarını kesmek için, Türkiye dâiresinde dinsizliği neşretmek için, ifsad komitesi namında bir komite. Bu da yüzde on, yirmi adamı bozabilir.

Üçüncüsü: Garplılaşmak ve Hıristiyanlara benzemek ve bir nevi Purutluk mezhebini İslâmlar içinde yerleştirmeye çalışan ve dinde hissesi olmayan bir kısım siyasîler heyetidir. Bu cereyan yüzde, belki binde birisini Kur’ân ve İslâmiyet aleyhine çevirebilir. Emirdağ Lâhikası – 2

Üstadın buradaki Garplılaşmak ve Hıristiyanlara benzemek tabiri daha çok din açısındandır. Yani Müslümanların Hıristiyanlaştırılmasıdır ki bu tehlikeler içinde riski en düşük olanıdır. Batının uyutucu ve günahkar felsefesi ile Müslümanların Hıristiyanlaştırılması aynı şey değil ki bir tenakuz olsun. Yani bir Müslüman’ın İslam’ı beğenmeyip muhakeme ederek  Hıristiyanlığa geçmesi tarihte görülmüş şey değildir. Olsa olsa Afrika da ki eğitimsiz ve cahil bir takım kabileleri Müslümanlıktan  hile dolapları ile aldatabilirler. Bunun dışında hiçbir akil adam Müslümanlığı bırakıp Hıristiyan olmaz.

Özet olarak batının menfi felsefeden gelen ahlaksız medeniyeti ile misyonerlik faaliyeti  farklı şeylerdir. Üstad Emirdağı lahikasında misyonerliğin İslam’a olan riskinden bahsediyor ki çok az ve cüzidir. Ama asarı bediiyye de  bahsedilen batının eğlence ve günah felsefesidir ki bundan papazlar bile şikayet ediyorlar. 

 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
aslında gördüğüm sostyalistlik kapitalizim dünyevlik uyutuyor sonra misyonerler gelip istediği gibi çevirmiyormu burda bütünün payı aynı değilmi bu yapılar ayrımı nasıl anlıyım. farklı çalışıyorlar gibi sunulmuş hepsi batıla hizmetçi üstad neden böyle pay vermiş.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
timetrick
Sosyalizmle komünizmi ayıracak olursak.Sosyalizmde herkes çalışmak zorundadır.Fakat komünizmde bu yoktur,bolluk vardır.(bkz. Herkesten yeteneğe göre,herkese ihtiyacına göre).Bunun için komünizm sosyalizmin gelişmiş halidir.Ve ben komünizmin dinlere olan husumetini kabul ediyorum.Bunu açıkça dile getireyim.Sanırım önceden yanlış anlaşıldım.Ve zaten bu husumeti yüzünden de Üstad'ın dediği gibi "komünizm altında anarşistlik" durumu ortaya çıkıyor.Bunda hepimiz hemfikiriz değil mi? Üstad bunu da dile getiriyor.Diyor ki -mana- bu fikir ne zaman başını kaldırsa Hristiyan dinini bulmuştur.Bu yüzden o dinle asla barışmaz.Ve ne yazık ki yüce İslam'ı Hristiyanlaştırma çabalarıda sonuçsuz kalmamıştır zındıkanın.Evrimin İslam'da olmadığını,İslam'ın kan döktüğünü vb. dile getirerek bunu başardılar.Fakat Üstad'ın dediği gibi komünizm İslam'a dehalet edecektir. Cumhura müteveccih, muhatabı avamdır, şu cumhur-u avama, tevcih olan bir fikir, ger kudsiyet almazsa, yakın olur zevali. Çabuk söner de ölür, o yeni desatire, bir kudsiyet verecek, iki muazzam din var, ona ziya buna zulmetli. Buna zulmet, ona ziyalı. Şu şarkî keskin fikir, vakta gözünü açmış; başında duran hasmı, Hıristiyan dini bulmuş. Hasmın elinde silah, yine o din olmalı. Öyle ise: O fikir, onunla hiç barışmaz. Elbet o fikir ve meslek, beka, yaşamak ister... Yaşaması cumhurda kat'an takarrur ister, kalb etmeli kabulü. Avam kalbinde takarrur, bir kudsiyet ister. Kudsiyeti verecek, içtima'î din ister. Avamı çok düşünmüş ihsanlı, merhametli Bir şeriat ister. Demek ister istemez, dehalet edecek. İslamiyete, teslim olacak, ya ölecek. Bunu iyi bilmeli. Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki komünizm insanları özel mülkiyetten alıkoymaz.(araba,ev vb.)Onun alıkoyduğu şey üretim araçlarındaki özel mülkiyettir.(tarla,makine vb.)Ve yine şunu bilmekte fayda var sosyalizm ve komünizm aynı şeylerdir.Esasları aynıdır.Birisine iyi diyip diğerine kötü demek(Sistemsel açıdan) mantıksızdır.Sadece evrimsel bir süreç söz konusudur. İnşallah kardeşlerim istikbal İslamındır!!!
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
timetrick
Evet komünizm ilk çıktığında mutlak eşitliği savundu diyebiliriz.Ama bu sadece sizin de anlattığınız gibi saçmalıktır.Zira fıtrata terstir.Ama bu bizi pratiğin saçmalıklarına bakarak teoriye "Yanlış,safsata" demeye sürüklememeli.Çünkü IŞİD'de de aynı şey sözkonusu.Ve ben şunu söylemek istiyorum.İslam sözkonusu olunca son derece haklısınız.Sol ne yazık ki İslam ı aynı karşı çıktığı batı medeniyetleri gibi öteledi,küfür etti nihayetinde kendine küstürdü.Ama şu da çok komik ki bize anlatılan Sol balondan ibaretmiş.Bunu görebiliyoruz.Türkiye kadar fakir bir ülkede,neredeyse herşeyden sınıflaşma olan bir ülkede Sol,bu kadar imkan varken,ileri adımını atamadı.Avam adına çıkan bir fikir.İslam'ı öteleyerek bir yerlere gelemez.Zira avam İslamdadır.Ayrıca Sol şunu kabul etmeli ki bize ve onlara "adalet,hak" kavramını İslam öğretti.Eğer dinsizlikle ilermek niyetindeyse idealist bir fikir olan hümanizmi seçmek zorundadır ve zaten seçmiştir.Tekrar söylemekte fayda var medeniyet-i avamın dini İslam'dan başkası olamaz.Zira avam İslam'ın yanındadır. Vaktaki beşer ecirliği etti zir ü zeber O vakit hakkıdır işba',o vakit onundur hürriyet!!
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kar üretim araçlarına sahip olmakla elde edilen bir olgudur. Kar olmadan da özel mülkiyet ve zenginlik oluşamaz. Dolayısı ile komünizm de üretim araçları özellikle artı değer oluşmasın diye devletin elinde tutulur. Çünkü bu ideolojiye göre eşitliği bozan kardır yani artı değer kuramıdır. İnsanlar kapitalist bir sistemde bile ev araba almakta zorlanırken üretim araçlarının devletin elinde olduğu bir sistemde ev araba alması hayaldir. Zaten Sovyet Rusyasında da yeni tip ağalar yeni tip zenginler türemiştir çünkü komünizmin pratikte bir karşılığı bulunmuyor. Zavallı işçileri bu yolla kandırdılar bu da yetmiş yıl sürmedi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Şimdi Kur’ân, İslâmiyet ve bu vatan zararına üç cereyan var: Birincisi: Komünist, dinsizlik cereyanı. Bu cereyan, yüzde otuz, kırk adama zarar verebilir. İkincisi: Eskiden beri müstemlekâtların Türklerle alâkalarını kesmek için, Türkiye dâiresinde dinsizliği neşretmek için, ifsad komitesi namında bir komite. Bu da yüzde on, yirmi adamı bozabilir. Üçüncüsü: Garplılaşmak ve Hıristiyanlara benzemek ve bir nevi Purutluk mezhebini İslâmlar içinde yerleştirmeye çalışan ve dinde hissesi olmayan bir kısım siyasîler heyetidir. Bu cereyan yüzde, belki binde birisini Kur’ân ve İslâmiyet aleyhine çevirebilir. Emirdağ Lâhikası – 2 BU ÜÇ CEYRAN BİRLİKTE ÇALIŞIYOR GİBİ GÜNÜMÜZDE. YANILIYORMUYUM BİRLİKTE ÇALIŞMASADA İFSATLARI BİR YERE ÇIKIYOR. ÜSTAD NEDEN AYIRMIŞ VEYA BİR OLDUKLARI YÖNÜNDEDE BİR BEYANATI VARMI. GÜNÜMÜZDE ORANLAR DEĞİŞMİŞ SANKİ VE HEPSİ ALIŞ VERİŞTE GİBİ. İFSAD KOMİTELERİ DİNSİZLİK MİSYONERLİK.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
timetrick
Beyefendi madem özel mülkiyet oluşmuyor.O zaman eski komünal topluluklara ne diyeceksiniz?Onlarda da üretim topluca yapılıyor.Kimse üretimi elinde tutmuyor.Ama bakıyoruz ki orada insanlar bazı şeylere sahip olabiliyorlar.(araçlar,küçük/kulube evler vb.)Ayrıca "kapitalizmde bile zorken komünizmde nasıl olabilir?" diye bir argümanla çıkmanızı anlayamadım.Zaten komünizm bunu getiriyor.Topraktaki mahsülü, hakkı olan herkese dağıtıyor.Ve ayrıca unutmamak gerekir ki komünizm özel mülkiyeti(üretim araçlarındaki) kaldırıp yerine ortak mülkiyeti koyuyor.Dolayısıyla üretim araçları kimsenin elinde değil herkesin elinde oluyor.Bu durumda kimse kimsenin hakkını vermemek gibi bir haksızlık yapamaz.Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Sovyet örnek olarak verilemez.Çünkü orda komünizme geçiş tamamlanmamıştır.Bürokratik yozlaşma sonucunda da dağılmıştır.Yani dediğiniz bir nevi doğru "komünizmin pratikte karşılığı yok"...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
timetrick
Mustafa Kardeşim; Dediğin uyutma meselesini Üstad şurada çok iyi anlatmış.Uyutan kapitalizmdir!! "Şu iki cereyan birbirine zıd, hedefleri zıd, menfaatleri zıd olduğundan; birincisi dese "Öl!", diğeri diyecek "Diril!". Birinin menfaatı; zarar, ihtilaf, tedennî, za'f, uyumamızı istilzam ettiği gibi; ötekinin menfaatı dahi, kuvvetimizi, ittihadımızı bizzarûre iktiza eder."
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Bizim muradımız, medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyiliklerdir. Yoksa, medeniyetin günahları, seyyiatları değil ki, ahmaklar o seyyiatları, o sefahetleri mehasin zannedip taklit edip, malımızı harap ettiler. böyle bakmalı islama uyan yönler önemli olan
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
yoksa felsefeden gelen yönle islamı dinleri nasıl ezmeye çalışıyorlar ortada. "Müdafaatımda dediğim gibi, istibdad-ı mutlak ve rüşvet-i mutlaka ile hareket eden bir cereyan-ı zındıka masonluk, komünistlik hesabına bizi böyle işkencelerle ezmeğe çalışmış."
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Evet Üstadım! Şahidim ki, çok yorgunsunuz ve yoruluyorsunuz. Fakat o vazifenin kudsiyeti yorgunluğa değil, her şeye tercih edileceğini buyuruyorsunuz. Madem şu zamanda iki mühim cereyan-ı azîmenin birisinin kumandasını Cenab-ı Hak size tahmil etmiş oluyor ki, bütün dünya Kur’an’ın beyan ve esrarından manen sizi dinliyor, inşâallah her vakit dinleyecek. (B: 109) veEvet Âdem (A.S.) zamanından beri, beşeriyette iki cereyan-ı azîm birbiriyle çarpışarak gelmiş. Biri, istikamet yolunu takib ile nimet ve saadet-i dâreyne mazhar olan ehl-i nübüvvet ve salahat ve iman; kâinatın hakikî güzelliğine ve intizam ve kemaline mutabık olarak istikamette hareket ettiklerinden, hem kâinat sahibinin lütuflarına, hem iki cihanın saadetine mazhar olup beşeri, melekler derecelerine, belki fevkine terakki ettirmeğe vesile olarak dünyada iman hakikatlarıyla manevî bir cennet, âhirette bir saadet kazanıp ve kazandırmışlar. İkinci cereyan, istikameti bırakıp ifrat ve tefritle aklı bir vesile-i azab ve elemler toplayıcı bir âlete çevirmesinden, insaniyeti en bedbaht bir hayvaniyetten aşağı düşürüp dünyada zulümlerine mukabil gazab-ı İlahî ve musibet tokatlarını yemekle beraber, dalaleti cihetinden, akıl alâkadarlığıyla kâinatı bir hüzüngâh ve matemhane-i umumiye ve zevalde yuvarlanan zîhayatlar için bir mezbaha, selhhane ve gayet çirkin ve karışık görüp ruhu, vicdanı dünyada bir manevî cehennemde olup, âhirette daimî bir azab çekmeğe kendini müstehak eder. İşte Fatiha-i Şerife’nin âhirinde الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (1:7) âyeti, bu iki cereyan-ı azîmi ders veriyor. Ve Risale-i Nur’daki bütün müvazenelerin menbaı ve esası ve üstadı, bu âyettir. Madem yüzer müvazenelerle Nurlar, bu âyeti tefsir etmişler; biz dahi izahını ona havale ederek, bu kısa işaretle iktifa ederiz.(Ş: 618) üstad olumlu islama yarayacak islamın ortamı olan yönlerimi alıyor.Âlem-i insaniyette, zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar iki cereyan-ı azîm, iki silsile-i efkâr; her tarafta ve her tabaka-i insaniyede dal budak salmış, iki şecere-i azîme hükmünde… Biri, silsile-i nübüvvet ve diyanet; diğeri, silsile-i felsefe ve hikmet, gelmiş gidiyor. Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihad etmiş ise, yani silsile-i felsefe, silsile-i diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet etmişse; âlem-i insaniyet parlak bir surette bir saadet, bir hayat-ı içtimaiye geçirmiştir. Ne vakit ayrı gitmişler ise, bütün hayır ve nur, silsile-i nübüvvet ve diyanet etrafına toplanmış ve şerler ve dalaletler, felsefe silsilesinin etrafına cem’olmuştur.(S: 538) O hadîsin ve Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadîslerin ifade ettikleri mana budur ki: iki cereyan var ve üstad silsile-i nübüvvetin başında ve silsile-i nübüvvete uyan yönleri gösteriyor. böyle faydalnmak gerek. daleletler felsefi silsilesinde cem olmuş ve karşıda. nübüvvete uyan yönlere bakmak lazım.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
biz islam cereyanındayız kömünizim ve kapitalizimin değerlendirmelerini islam cereyanından değerlendiriyor üstad galiba. yoksa islam hiçbirinin üzerinde yürümüz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
"Âlem-i İslâm şu ikinci cereyana karşı lâkayt veya muarız kalmakla hem istinatsız, hem bütün emeğini heder, hem onun istilâsıyla istihaleye mâruz kalmaktan ise, âkılâne davranıp onu İslâmî bir tarza çevirip, kendine hâdim kılmaktır." evet âkılâne davranıp onu İslâmî bir tarza çevirip, kendine hâdim kılmaktır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
kapitalizm herkesi uyutuyor müslümanlarıda doğru. sosyalizimde kömünizmle yandaşlarını uyutup anarşist din düşmanı yapmadımı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
http://www.bediuzzamansaidnursi.org/merakedilenler/uestadimizin-kapitalizm-karsisinda-sosyalizmi-savundugu-ifade-ediliyor-dogru-mu
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
timetrick

Mustafa Bey

08-Eylül-2016 13:09:41 tarihli yazınızdaki bahsi geçen cereyanlar kapitalizm ve komünizm değildir.Hem ikisi zaten o dönemlerden bugüne gelmemiştir.Hem de orada bahsi geçen cereyanlar Ene ile alakalı olabilir diye düşünüyorum.Zira Üstad 30.Söz'de de aynı ifadeleri kullanıyor.Ve ayrıca komünizm bir "ideoloji" değildir.Dolayısıyla bir felsefe değildir.Üstad ne diyor onun için " Şimdi şarkta bir müdhiş silâh i'mâl edilir, yakın oldu ikmâli." "Şu cumhûr-i avama tevcîh olan bir fikir, ger kudsiyyet almazsa, yakın olur zevali." Üstadın da dediği gibi sosyalizm bir cereyandır,bir fikirdir.Ve bu asla kişilerin kafasından uydurduğu fikirlerle oluşmamıştır.Bilimseldir.Artı-Değer kuramı olsun.Değişebilir-Değişemez Sermaye olsun.Mutlak Artı-Değer kavramı olsun tamamıyla bilimseldir.Ve bunlar emek ile sermayenin kavgasını tarif etmektedir.

En son yorumunuzdaki "kapitalizm herkesi uyutuyor müslümanlarıda doğru. sosyalizmde komünizmle yandaşlarını uyutup anarşist din düşmanı yapmadımı." sözünüze hak veriyorum.Üstad da aynen öyle diyor "komünizm altında anarşistlik".Kesinlikle haklısınız.Üstad da aynısını söylüyor zaten.

Emekçinin nasırlı yumruğu elbet bir gün sermayenin kafasında patlayacaktır!!

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...