"Hem Yahudi milleti hırs ile ribâ ile hile dolabı ile rızıklarını zilletli ve sefaletli, gayr-ı meşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması,.." ifadesini devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yahudi milleti, dünyaya olan hırslarından dolayı tarihte hep zillet ve sefalet içinde yaşamışlardır. Faiz gibi haram yollarla çok mal ve para biriktirmiş olmalarına rağmen, sefasını sürememişlerdir.

Üstad Hazretleri Yahudi milletinin ne derece hırslı olduklarına ve dünyayı ne kadar çok sevdiklerine işaret ediyor ve bundan da zillet ve meskenet cezasına çarptırıldıklarını söylüyor. Kazandıkları dünyalığın ve servetin de haram olan faiz yolu ile olduğunu, ama bu servetten tarih boyunca fayda görmediklerine işaret ediyor.

Birincisi; zillet ve meskenet cezası ise, yersiz ve yurtsuz kalıp sair devlet ve kavimlere mülteci olmak mânasındadır. Yahudiler tarih boyunca hep yersiz ve yurtsuz kalıp her kavimden şiddetli tokatlar yemişlerdir.

"Yahudi milleti hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettikleri için, her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstehak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde; hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi değil, belki enbiya-yı Benî İsrailiyenin mezaristanı olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle, bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasından, çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa, koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti." (1)

İkincisi; onların serveti ancak bu kısacık dünya hayatında geçerlidir. Hâlbuki ahiret hayatı ebedîdir. Dünyanın elli-yüz yıllık saltanatı ve serveti ebedî hayatın yanında hiç hükmündedir.

Üçüncüsü; Anadolu'daki tabirle "Yahudiler varlık içinde yokluk çekiyorlar." Yoksa sefalet ve süfli olmaları, fakir olmaları mânasına gelmiyor. Varlıklı olmalarına rağmen, rahat-ı kalb ile istifade edemiyorlar, demektir.

Bugün İsrail belki askerî ve siyasî olarak güçlü olabilir, ama güvenlik noktasından sürekli bir endişe içindedir; bu da bir cihetle süfliyettir. Evet, servet içinde iken büyük bir endişe ve korku içinde yaşamak bir cihetle zillettir.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

k.toprak
Sağolasınız ağabeylerim Allah razı olsun çok teşekkür ederim
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...