Muhakemat'ta geçen; bir şey sabit olsa, levazımatıyla sabit olur, kaidesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir şey ispat ediliyorsa, ispat edilen şeyin lazımları ve kendine özgü sıfatları da onunla beraber ispat edilmiş demektir. Ayrıca onları ispata gerek yoktur.

Mesela, "Allah vardır ve birdir." önermesi sabit oldu mu, Allah’a lazım olan kıdem, beka, kıyam, vücut, vahdaniyet gibi sıfatlar da onunla beraber sabit olur. Zira bu sıfatlar Allah’ın Zatının aynısı ve kopmaz bir vasfıdır, birisi sabit oldu mu, diğerleri de sabit olur.

Mesela, birisi "Ahmet’i bul getir." dese, biz Ahmet’i getiririz. Ahmet’in lazımı olan sesini, gözünü, kulağını, bacağını, kolunu ayrıca aramayız. Zira sayılan şeyler zaten Ahmet’den farklı düşünülmeyecek lazım ve zaruri aza ve sıfatlardır. Ahmet sabit oldu mu, onun lazımı olan sıfatları da onunla beraber sabit olmuş demektir, ayrıca onları aramaya lüzum yoktur.

İlgili kısmı okumak için tıklayınız:

Muhakemat, Unsuru'l-Belagat, Üçüncü Mesele

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...