"Muhterem efendim; 'Şu yazılan risaleleri nasıl buldunuz?' buyuruyorsunuz?" Üstad bu soruyu neden soruyor olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Muhterem efendim; 'Şu yazılan risaleleri nasıl buldunuz?' buyuruyorsunuz? Ya Hazret-i Üstad, ne diyelim? Bizim mânevî yara ve hastalıklarımızı teşhis buyurup, öldürmemek için her nevi muâleceleri ile memzuc, hem mugaddî, hem müessir tiryaklarını Cenâb-ı Hakkın ihsanıyla gönderiyorsunuz..."(1)

Normal şartlarda üretici üretmiş olduğu ürününü en güzel tüketici üzerinden değerlendirmeye tabi tutar. Tüketici üründen memnun ise; aynı kalitede üretmeye devam eder, memnun değilse eksik ve noksan kısımları tadil ederek kendini geliştirir ve öylece tüketicinin karşısına çıkar.

Tabiri caiz ise; Üstadımız üretici, Nur talebeleri tüketici, Risale-i Nur da manevi bir üründür. Üstadımız Risale-i Nur'un etki ve gücünü Nur talebeleri üzerinde test edip, ondan sonra insanlara takdim ediyor. “Şu yazılan risaleleri nasıl buldunuz?” sorusunun temel mantığı budur.

Maddi ve manevi ürünlerde geri dönüşler; ürünün mükemmelleşmesinde çok önemli bir faktördür. Nur talebelerinin Risale-i Nur'a olan teveccühleri, onun ne denli etkili ve kamil olduğunu gösteriyor ve Üstadımız da doğru yolda ilerlediğini görüyor ve bundan memnun oluyor.

Üstadımız bu hakikatlerin ne denli doğru ve isabetli olduğunu öğrenmek niyetiyle sormuyor, umumun istifade edebileceği bir yol olup olmadığını soruyor. Bunu da aşağıdaki cümlede çok net ve açık bir şekilde ortaya koyuyor.

"Evvelen: Yazdığım bazı şeylere dair fikrinizi soruyordum. Maksadım, 'Gördüğüm hakikat acaba hakikat midir?' diye sormuyorum. Belki, 'Hakikate açılan yol, acaba umuma yol olabilir mi?' diye soruyorum. Çünkü umumun telâkkisini sizin kadar bilmiyorum."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lâhikası, 222. Mektup.
(2) bk. age., 210. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...