"Münafıkların yaptıkları hileden takip edilen gayenin muhal olduğuna ve o muhaliyeti göz önüne getirip çirkin bir şekilde gösterilmesine tasrih edilmek üzere,.." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Münafıkların yaptıkları hileden takip edilen gayenin muhal olduğuna ve o muhaliyeti göz önüne getirip çirkin bir şekilde gösterilmesine tasrih edilmek üzere يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا cümlesinde Münafıkların amelinden (müşareket babından) muzari sîgasıyla hud’a ünvanıyla tabir edilmiştir."(1)

Münafıklar, güya akılları sıraca nifak ve inkarlarını gizleyerek Allah’ı aldatacaklarını zannediyorlar. Halbuki Allah bütün gaybı bilir; Onun ilmi ezeli ve ebedi olduğu için hiçbir şey ona gizlenemez ve saklanamaz. İnsanın Allah’tan bir şeyi saklaması ve gizlemesi muhal ve imkansızdır.

Muzari sigası geniş zaman kipi demektir ki münafıklar bu çirkin aldatma zannından vazgeçmeyip devam edeceklerine bir gönderme vardır. Evet, geniş zaman kipi dilbilgisinde bir eylemin ya da durumun geçmişte, şu anda ve gelecekte gerçekleştiğini belirten zaman yapısıdır. Geniş zaman yapısı, eylem veya durumun ne zaman başladığını ya da ne zaman biteceğini bildirmez, sadece gerçekleştiğine dair bilgi verir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 9 ve 10. Âyetler Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...