"Muvakkat bir küsuf neticesi olarak yol kaybolmuş, zulmet ve dikenler içinde kalınmış iken nurlu Sözlerinizle zulmetten nura, girdaptan selâmete, felaketten saadete çıktım." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Taharrî-i hakikatle ömür geçirirken, mukadderat bu âsi biçareyi de beş sene evvel Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinden Muhammedü'l-Küfrevî Hazretlerine doğru açılan tarik-i Nakşibendîye idhal eylemişti. Sonra, muvakkat bir küsuf neticesi olarak yol kaybolmuş, zulmet ve dikenler içinde kalınmış iken, nurlu Sözler'inizle zulmetten nura, girdaptan selâmete, felâketten saadete çıktım. اَلْحَمْدُ ِللّٰهِ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى

"Ferman buyuruyorsunuz ki: 'İmanı kurtarmak zamanıdır.' Ale’r-re’si ve’l-ayn."(1)

“Sonra muvakkat bir küsuf neticesi olarak yol kaybolmuş, zulmet ve dikenler içinde kalınmış iken,..” Bu cümlede büyük bir manevi buhran geçirdiği ve tarik-i Nakşibendîye’nin bu buhrandan çıkmaya yeterli gelmediği anlaşılıyor. Çünkü bu zamanda dinsiz felsefeye eski usul tarikatların tam anlamı ile mukavemet etmesi ve tam bir itminan vermesi çok zor.

“Nurlu Sözler'inizle zulmetten nura, girdaptan selâmete, felâketten saadete çıktım. Elhamdülillahi hâzâ min fadli Rabbî. Ferman buyuruyorsunuz ki: 'İmanı kurtarmak zamanıdır.' Ale'r-re'si ve'l-ayn.” Bu cümlelerde de manevi buhranın Risale-i Nur ile atlatıldığı ve zamanın iman kurtarma zamanın olduğunun anlaşılması ifade ediliyor.

"Manevi buhran"dan maksat, maddeci felsefe karşısında kalp ve ruhun tam mutmain olamama halidir. Ki Allah korusun bunun sonucu inkara kadar gidebilir. Ama Allah, bu zamanda Risale-i Nur gibi bir nimeti bize ihsan etmiş.

(1) bk. Barla Lâhikası, (10. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...