"Nurânî ferman Kur'ân'a; ve üstündeki turra ise, icâzına işarettir." Kur’ân’ın nuranî bir ferman olmasını nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvelâ, Kur’ân- Kerîm, bir ismi Nur olan Allah’ın fermanıdır. Nur’a mensubiyeti cihetiyle o da nuranî olur.

Nurun en önemli özelliği zulmetleri ortadan kaldırmasıdır. En büyük zulmet küfür karanlığıdır. Kur’ân, kendine tabi olanları bu zulmetten kurtarmış, mümin kullar haline getirmiştir.

İkinci önemli karanlık şirktir. Kur’ân baştan sona kadar tevhid dersleri vermekle insanları şirkin zulmetinden muhafaza etmiştir.

Allah’a isyan bir başka zulmettir. Kur’ân, salih amel dersleri vermekle bu karanlığı da izale etmiş, mensuplarını ibadet ve takva ehli yapmıştır.

Zulüm bir diğer karanlıktır; Kur’âna tabi olan insanlar âdil ve merhametli kullar olarak, hem kendi nefislerine hem de başkalara zulmetme zulmetinden halas olmuşlardır.

Keza, her kötü ahlâk bir çeşit karanlık ve her güzel ahlâk ayrı bir aydınlıktır. Kur’ân nuru, müminleri güzel ahlâk sahibi kılmış ve her türlü kötü ahlâktan uzaklaştırmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...