"Muvazene ile zarûreti nazara alarak müdakkikane meşrutiyeti şeriata tatbik etmek istiyor... Muvazenesiz, zâhirperestane çıkılmaz bir yola sapıyor." Şeriat isteyen iki kısmı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Demek, şeriatı isteyenler iki kısımdır: Biri, muvâzene ile zarûreti nazara alarak, müdakkikâne meşrutiyeti şeriata tatbik etmek istiyor."(1)

Bu cümlede, "meşrutiyet" yani cumhuriyet şeriata en uygun bir yönetim şeklidir ve bu zamanın olmazsa olmaz bir lazımıdır, deniliyor. Dindar bir Cumhuriyet, bu zamanda artık zaruri bir ihtiyaç hâline gelmiştir ve değil şeriatla çelişmek belki en ideal yönetim şeklidir.

"Diğeri de muvâzenesiz, zâhirperestâne, çıkılmaz bir yola sapıyor."(2)

Üstadımız aksini iddia edenleri muvazenesiz (dengesiz) ve zâhirperest (şekilci) olmakla nitelendiriyor. Cumhuriyet ile İslam şeriatının çelişen bir tarafı yok, ama ilimde derinliği olmayanlar çelişiyormuş gibi "cumhuriyet" kavramına karşı çıkıyorlar ve çıkmaz bir yola sapıyorlar.

İslam alemindeki mevcut diktatör ve otoriter rejimlere, şeriat hesabına sahip çıkmak İslam’a nasıl bir ihanet ise, yine şeriat adına cumhuriyete karşı çıkmak da aynı derecede ihanettir.

Özellikle “siyâsetli cemâatler” tabirine uygun bir taife, yani siyaseti önceleyerek, siyaset yoluyla şeriatı hâkim kılmaya çalışan güruh ya da siyasal İslamcı hareketler “muvazenesiz, zahirperestâne, çıkılmaz bir yola sapıyor.” Şimdiki hâl-i âlem ve âlem-i İslâm'ın vaziyeti buna şahadet ediyor.

“Yüzde altmış, yetmişi tam mütedeyyin olmak şartıyla, şimdiki siyaset başına geçebilir. Dini siyasete âlet etmemeye, belki siyaseti dine âlet etmeye çalışabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki siyasetin cinayetine karşı dini siyasete âlet etmeye mecbur olacağından, şimdilik o parti başa geçmemek lâzımdır.”(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Münâzarat.
(2) bk. age.
(3) bk. Emirdağ Lahikası-II, Kalbe ihtar edilen içtimaî hayatımıza ait bir hakikat!

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Prens
Peki şu an Türkiyede uygulana Laik Cumhuriyeti Şeriat kabul eder mi? Şu an ki Cumhuriyet rejiminde şeriat uygulanmıyor ki savunalım! Mesela zina yasak değil, faiz serbest. .bir sürü örnek verilebilir.Hatta Cumhuriyeti savunanların çoğu Şeriatı istemiyor..Madem onlar Şeriatımızı istemiyor bşz niye Cumhuriyetlerini savunalım?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Şimdi meclis oy çoğunlu ile zinanınyı suç, cezasını da idam yapsa, o zaman cumhuriyet ne olur?.. Burada dine zıt olan cumhuriyetin kendisi değil, meclisi oluşturan zihniyetin dine yabani olmasıdır. Avrupa ülkelerinde faiz oranı yok denecek kadar düşük şimdi onlar şeriat devleti mi oluyor.
Demokrasi ve cumhuriyet bir yönetim biçimidir ve dine zıt değildir; dine zıt olan insanların tutum ve davranışlarıdır. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...