"Müzekkâ olmadığın için, belki sen kendini o recül-ü fâcir bilmelisin. Hizmetini, ubûdiyetini, geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i fıtrat ve farize-i hilkat ve netice-i san’at bil, ucüb ve riyadan kurtul." insanların vesveseye girme tehlikesi olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanların en çok yanıldığı ve yoldan çıktığı konulardan birisi de kendini iyi ve üstün görerek ucba ve gurura kapılmasıdır. Ucb, insanın kendi ameline ve iyiliğine güvenme durumudur.

Oysa Üstad'ın da ifade ettiği gibi insan daima kendini eksik, kusurlu ve facir bilmeli ve asla ameline güvenmemelidir, salim olan budur.

“Müzekkâ olmadığın için, belki sen kendini o recül-ü fâcir bilmelisin.” Bu cümle gerçekten güzel bir düstur, sağlıklı bir yaklaşımdır.

İnsan kendini salih bilip ucb ve gurur gibi tehlikeli bir duruma düşeceğine, kendini noksan ve günahkar bilip sürekli nedamet ve tövbe etse daha yerinde olur.

"Müzekka", insanın nefsini tam ıslah edip kötülüğe ve şerre fırsat vermeme durumudur. Bu durumda olan birisinin tahdis-i nimet türünden kendini iyi bilmesinde bir sakınca olmayabilir. Çok büyük evliyalarda bu tarz temeddühler görülmüş ve İslam alimleri bu temeddühlere ilişmemişler.

Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri, Hazreti Abdulkadir Geylani’nin naz ve temeddüh makamına girdiğini şu şekilde ifade ediyor:

"Hazret-i Şeyh, veraset-i mutlaka noktasında, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın kadem-i mübarekini omuzunda gördüğü için, kendi kademini evliyanın omuzuna o sırdan bırakıyor. Kasidesinde zahir görünen, temeddüh ve iftihar değil, belki tahdis-i nimet ve âli bir şükürdür. Yalnız bu kadar var ki, muhibbiyet makamı olan makam-ı niyazdan mahbubiyet makamı olan nazdarlık makamına çıkmış. Yani tarik-i acz ve fakrdan, meşreb-i aşk ve istiğraka girmiş. Ve kendine olan niam-ı azime-i İlâhiyeyi yâd edip, bihakkın müftehirane şükretmiştir."(1)

Ama nefsi ham, tam ıslah olmamış birisinin böyle davalara girmesi çok tehlikeli ve risklidir. Çünkü nefis bu tarz övünmeleri kendi hesabına yapar, şımarır ve nihayetinde gurur ve kibre kapılır.

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Sekizinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...