"Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve âhiretine ciddî çalışır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çokça hatırlayınız!” (1)

hadisi, bu cümlenin en beliğ bir izahı oluyor. İnsan, kendisinin âciz ve zelil, dünyanın aldatıcı ve fâni; ahiretin ise çok yakın olduğunu, ancak ölünce ya da ölüm ile anlayabilir.

Bu yüzden nasihatlerin en tesirlisi ve en büyüğü ölüm oluyor. İnsan kendi âleminde ölüm hakikatini ne kadar çok hatırlarsa, bütün hataların başı olan dünyevî sevgilerden de o nisbette kurtulur ve paklanabilir. Gafletin reçetesi ölüm ilacıdır.

Dünyanın malayani işlerinden ölüm hakikati ile temizlenen bir insanın ahirete yönelip, ulvî hakikatlerle ciddi mânada meşgul olması daha kolay daha rahat olur. İnsanın aynı anda hem dünya sevgisini hem de ahiret sevgisini kalbinde tutup, ebedî hayat için ciddi çalışabilmesi pek mümkün değildir.

“Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden, tûl-i emel olduğu gibi; riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran, rabıta-i mevttir. Yani ölümünü düşünüp, dünyanın fâni olduğunu mülahaza edip, nefsin desiselerinden kurtulmaktır.” (21. Lem'a)

(1) bk. Tirmizî, Kıyâmet, 26.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...