"Nakşilerin dört esasından biri ve en müessiri olan râbıta-i mevt Eski Said’i Yeni Said’e (r.a.) çevirmiş ve daima hareket-i fikriyede Yeni Said’e yoldaş olmuş." İzah eder misiniz, dört esas nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ehl-i tarikatın ve bilhassa Nakşilerin dört esasından biri ve en müessiri olan râbıta-i mevt Eski Said’i Yeni Said’e (r.a.) çevirmiş ve daima hareket-i fikriyede Yeni Said’e yoldaş olmuş. Başta İhtiyarlar Risalesi olarak, risalelerde o rabıta, keşfiyatı göstere göstere ta ehl-i iman hakkında mevtin nurani ve hayattar ve güzel hakikatini görüp gösterdi." (Şualar, Birinci Şuâ, Beşinci Ayetin Tetimmesi)

Nakşibendiyye büyüklerine göre, Allah’a en çabuk vasıl eden dört esas vardır. Şeyh Muhammmed b. Süleyman el-Bağdâdî’nin "el-Hadîkatü’n-Nediyye" kitabında bunlar; Sohbet, Râbıta, Zikir, Teveccüh (Murâkabe) şeklinde sıralanmıştır. (el-Hanî, Âdâb, s. 187)

"Rabıta-i mevt" ölümü sürekli düşünmek ve ölüm gerçeği ile sürekli yaşamak anlamına geliyor. Sürekli ölümü düşünen bir kalp ve akıl dünya hayatına bağlanmaz, dünyanın kirlerinden ruhunu kurtarır.

Bu sebeple tarikatta ölümle bağ kurmak ve ölüm gerçeği ile yaşamak önemli bir prensip, etkili bir terbiye yolu olarak kabul edilmiştir. Rabıta-i mevti esas yapan, dünyanın faniliğine ve surî tatlılığına kapılmayacak, gaflette boğulmayacaktır.

Üstadın Eski Said döneminden Yeni Said dönemine geçişinde, tarikatın bu prensibinin önemli bir payının olduğunu görüyoruz. Ölümü düşüne düşüne ölümün sırları açılmış, ölümün içyüzü meydana çıkmış ve ölümden sonraki muamma büyük ölçüde çözüme kavuşmuştur.

Evet, “Mevtin muammasını ve tılsımını Risale-i Nur ile o açmış. O dehşetli yüzün altında ehl-i imana çok ünsiyetli, sürurlu, nurlu bir hakikat keşfedip ispat etmiş.”

Üstad Hazretleri, Risale-i Nur Külliyatı’nın birçok yerinde, “Ölüm idam değil, firak değil, belki hayat-ı ebediyenin mukaddemesidir, mebdeidir ve vazife-i hayat külfetinden bir paydostur, bir terhistir, bir tebdil-i mekândır, berzah âlemine göçmüş kafile-i ahbaba kavuşmaktır.” (bk. Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a.) gibi ifadelerle ölümün mahiyetini defaatle beyan etmektedir.

“Evet, ehl-i iman için ölüm rahmet kapısıdır, ehl-i dalalet için zulümat-ı ebediye kuyusudur.” (bk. age., Yirmi Beşinci Lem'a, Dokuzuncu Deva) diyerek, ölümün mahiyetini ve içyüzünü izah ederek insanlığa önemli bir ders vermiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Riyakâlığa İlaç: Rabıta-i Mevt (Video: Dr. B. SABAZ).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...