"Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır ve lâfız mânaya bakar, ona göre nurlanır ve suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dördüncü nokta: Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır; ve lâfız mânaya bakar, ona göre nurlanır; ve suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Aynen öyle de, bu maddî ve cismânî olan âlem-i şehadet dahi bir cesettir, bir lâfızdır, bir surettir; âlem-i gaybın perdesi arkasındaki esmâ-i İlâhiyeye dayanır, hayatlanır, istinad eder, canlanır, ona bakar, güzelleşir. Bütün maddî güzellikler kendi hakikatlerinin ve mânâlarının mânevî güzelliklerinden ileri geliyor. Ve hakikatleri ise, esmâ-i İlâhiyeden feyz alırlar ve onların bir nevi gölgeleridir. Ve bu hakikat, Risale-i Nur’da kat’î ispat edilmiştir."(1)

Üstadımız yine aynı yerde "alemi şehadetin alemi gayb üstünde bir tenteneli perde olduğunu" vurgulamaktadır. Burada Nur müellifinin maddiyat ve maneviyat alemlerinin bir nevi kesin ayrımını ve maddi alemin arkasındaki "feyiz" diye tabir ettiği bir nevi asıl iş görenin esma olduğunu vurgulamak istemektedir.

Örneğin, bir cesed aslı olan ruh ile hem bir anlam kazanıyor hem de ayakta duruyor. Ayrıca Üstad'ın vermiş olduğu örnek aslında daha dikkatli incelendiği zaman meseleyi daha iyi izah ediyor. Bir yazar düşünelim harfleri karıştırıp bir kitap vücuda getiriyor, o kitabı manen ayakta tutacak bir ilmi alt yapısı olmadığından bir mana ve anlam ifade etmeyecektir. Böylelikle ayakta kalması, yani asırlarca okunacak bir eser olmasını bekleyemeyiz.

Kainat manzum bir eser olduğu için, muhakkak bir anlam ve güçlü manası olması gerekiyor ki bu kadar sebatlı bir şekilde milyonlarca yıldır aykta. İşte kainattaki tüm suretler bir hakikata dayanıyor, o da esma-i İlahiyedir. Örneğin bir cesedin hayatı gibi cesed hükmündeki kainatı güzelleştiren, onu iktiza eden esma-i İlahiyedir.

Kısaca burada Üstad Hazretleri cesedin gölge, esmanın hakikat olduğu söylenmektedir.

(1) bk. Şualar, Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...