"Cehennem ikidir. Biri suğrâ, biri kübrâdır. İleride, suğrâ kübrâya inkılâp edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi, ileride ondan bir menzil olur." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Çekirdekler zîhayattırlar, canlıdırlar. Ancak onların hayatı ve canlılığı bir insanın, bir hayvanın ve tekâmül etmiş bir ağacın veya her hangi bir bitkinin canlılığı gibi değildir. Bu bakımdan onlara "câmid" denilmektedir.

Burada câmid, kelime olarak; donmuş, durağan, aktif olmayan, hareketsiz, duran, mânâsındadır. Yoksa "kendisinde hayat olmayan" mânâsında değildir. Bu bakımdan bir çekirdeğin içinde (DNA'larında), programını taşıdığı zîhayat ağacın ya da bitkinin bütün programı ve şartları oluştuğunda da neticesi olacak olan ağaç ya da bitki yerleştirilmiştir. Keza cehennem çekirdeğinde de, cehennemi kübranın bütün şifreleri yerleştirilmiş durumdadır.

Dolayısıyla çekirdek, şartlarını bulduğu zaman hemen aktif hâle geçebilecek durumdadır, ölmüş değildir. Tâbiri câiz ise bir hayatın programı onun içinde sıkıştırılmış, winziplenmiştir; şartları hâiz olunca da bu hayatın tezahürleri açılmaya inkişâfa ve mütekâmil mânâda görülmeye başlar.

Çekirdekler şayet ölmüş, hayatsız olsa, en münbit bir yere konsa ve diğer bütün şartlar da bulunsa neşv-ü nemâ bulamaz. Tıpkı, haşlanmış habbeler ve kavrulmuş veya çürümüş çekirdekler gibi.

Çekirdeklerin câmid oluşuna, yani aktif olmayışına şu misal verilebilir: Bazı mikroorganizmalar (bakteri ve mantar gibi), olumsuz şartlarda spor/inaktif formuna geçip yüzlerce yıl câmid bir halde kalıp, uygun şartlar hâiz olduğunda tekrar aktif hale geçebilmektedirler. İşte çekirdekte de hayatı netice verecek bir program bulunması sebebiyle hayat bulunmaktadır. Fakat hayatının canlığının tezahürleri insanın çıplak gözüyle görülememektedir. Bu bakımdan câmidir, yani aktif durumda değildir.

Misaller çoğaltılabilir, ancak bu kadarla iktifa ediyoruz. Çekirdeğe bütün habbeler ve nutfeler, yumurtalar kıyas edilebilir.

Bu dünya darü'l hikmet, ahirette darü'l kudret olduğundan, bu dünyada anlamamız ve kavramamız için sonuçlar sebeblere bağlanmıştır. Bundandır ki cehhennemi kübra denilen büyük cehennem, sebeb konumundaki çekirdeğine yani cehennem-i suğraya bağlanmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

YUNUS BİLGEHAN

''winziplenmiştir''' süpersiniz ya, Şahane...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...