Otuz İkinci Söz'ün, İkinci Mevkıf'ındaki ikinci temsili açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu temsilde asıl anlatılmak istenen husus; Allah’ın tek ve bir olmasına karşın, kainatın her yerinde mübaşeret etmeden, hazır ve nazır olarak tasarruf etmesini akla yaklaştırmaktır.

İnsanın nazarı ve şuuru cüzi olduğu için, aynı anda birkaç işi yapmaktan acizdir. Yapmaya kalksa, hemen karıştırır, ya döker ya kırar.

İnsanın mühim hastalıklardan birisi de Allah’ı kendine kıyas etmesidir. İnsan der ki; ben bir anda iki işi yapamayıp karıştırıyorsam, -haşa- Allah da tek ve bir varlık olduğuna göre, bütün kainatı ve içindekileri şaşırmadan ve yanılmadan sevk ve idare edemez.

Üstat bu temsil ile Allah’ın bir ve tek olmasına karşın, bütün kainatta temas etmeden, hazır ve nazır olarak tasarruf ve tedbir edebileceğini aklın dairesine sokuyor.

Ağacın bir kökü üzerinde milyonlarca yaprak ve meyveleri var. Bu milyonlarca yaprak ve meyveler ise, bir tek kökle bağlı ve bütün gıda maddelerini o kökten temin ediyor. Yani bir kök, milyon yaprak ve meyveleri aynı anda şaşırmadan ve yanılmadan tedbir ve idare edebiliyor. Halbuki o milyon yaprak ve meyvelerin kök ile zahiren ve maddi bir irtibatları görünmüyor. Şayet maddi bir irtibatları olsa idi, eserleri olacaktı. Öyle ise ağacın ruhu hükmünde olan kök içindeki hayat düğümü ve Allah’ın iradesinin bir tecellisi olan mahiyetini bilemediğimiz bir emir, ağacın her bir yaprak ve meyvesinde temas etmeden, hazır ve nazır olarak tedbir ve tasarruf ediyor. Basit bir ağacın kökündeki bu hayat nüvesi, buna mazhar olabiliyor ise, maddi ve beşeri kayıtlardan münezzeh olan Allah, elbette bir anda bütün kainatı temassız olarak tedbir ve tasarruf edebilir.

Allah, kendi isim ve sıfatlarının kainat üzerindeki haşmetli ve mücerret tedbir ve tasarrufunu akla gösterip yakınlaştırmak için, bazı mahluklarında maddi bir surette örneklerini ve numunelerini tecelli şeklinde gösteriyor. Ağaç, ruh ve güneş, bunlara güzel bir temsildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...