Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi nasıl olur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nefsin hâli Nur külliyatında şöyle tasvir edilir:

“Tezkiyesiz nefs-i emmaresi bulunmak şartıyla, kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevemez. Eğer zâhirî sevse de samimi sevemez; belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeğe ve sevdirmeğe çalışır ve kusuru nefsine almaz. Mübalâğalar ile, belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek âdetâ takdis eder.” (1)

Nefsin tezkiyesi iki ayrı mânâya geliyor:

Birincisi nefsini temize çıkarmak, ona toz kondurmamak, kusurlarını örtmek, hatta bunları faziletmiş gibi göstermek. Yukarıdaki ifadelerde, tezkiye bu mânâda kullanılmıştır. “Nefislerinizi temize çıkarmayın.” (Necm Suresi, 53/32) âyet-i kerimesi de bize bu mânâyı ders veriyor.

Bir de: “Muhakkak, nefsini temizleyen kurtuluşa erdi.” (Şems Suresi, 91/9) âyetinde teşvik edilen nefis tezkiyesi var. Âlimlerimiz bunu, nefsin kötülüklerden arındırılması, yâni iman etmekle şirkten, takva ile günahlardan temizlenmesi ve salih amellerle de bu temizliğinin artırılması şeklinde izah buyururlar.

İşte nefs-i emmare bu ikinci temizliğe hiç yanaşmayan, bütün günahlarına, hatalarına rağmen kendini yine en iyi ve en mükemmel olarak gören ve gösteren en tehlikeli düşmandır.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci lem'a, Yedinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...