Block title
Block content

Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi nasıl olur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nefsin hâli Nur külliyatında ne güzel tasvir edilir!

“Tezkiyesiz nefs-i emmaresi bulunmak şartıyla, kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevemez. Eğer zâhirî sevse de samimi sevemez; belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeğe ve sevdirmeğe çalışır ve kusuru nefsine almaz. Mübalâğalar ile, belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek âdetâ takdis eder.” (1)

Nefsin tezkiyesi iki ayrı mânâya geliyor:

Birincisi nefsini temize çıkarmak, ona toz kondurmamak, kusurlarını örtmek, hatta elinden gelirse bunları faziletmiş gibi göstermek. Yukarıdaki güzel ifadelerde, tezkiye bu mânâda kullanılmıştır.

“Nefislerinizi temize çıkarmayın.” (Necm, 53/32)

âyet-i kerimesi bu mânâyı ders verir bize. Bir de:

“Muhakkak, nefsini temizleyen kurtuluşa erdi.” (Şems, 91/9)

âyetinde teşvik edilen nefis tezkiyesi var. Âlimlerimiz bunu, nefsin kötülüklerden arıtılması, yâni iman etmekle şirkten, takva ile günahlardan temizlenmesi ve salih amellerle de bu temizliğinin artırılması şeklinde izah buyururlar.

İşte nefs-i emmare bu ikinci temizliğe hiç yanaşmayan ve kendini bütün günahlarına, hatalarına rağmen yine en iyi ve en mükemmel olarak gören ve göstermek isteyen uğursuz nefsin adıdır.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci lem'a, Yedinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Kategorileri:
Okunma sayısı : 5.660
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...