Şeytanın münhasır vücudu var mı, yoksa kötülüklerin şahsı manevîsini mi temsil ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şeytan cin taifesindendir. Diğer cinler gibi onun da müstakil bir vücudu vardır; bir şahs-ı manevî değildir.

İblis: “Hayırdan son derece ümitsiz olan, Allah’ın rahmetinden umudunu kesen” demektir.

İblis cin taifesindendir. Asıl adı Azâzil’dir. Hz. Âdem’e secde etmediği için Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılmıştır. Şeytan ordusunun kumandanı ve atası hükmündedir.

Şeytan: "Hak’tan uzak olan” demektir. Kavram olarak ise, “hakka ve akla aykırı hareket eden her türlü kişi, güç ve kurumun ortak adıdır.” Uygulamada, çoğu zaman şeytan kötülüklerin ve şerrin umumî bir adı olarak kullanılmaktıdır.

Her insana musallat olan şeytan cinlerden bir şeytandır; lakin bazısı bazısından daha kuvvetli ve çetin olabilir. Elbette Üstad Hazretlerine musallat olan şeytanın daha büyük ve daha hileci olması gerekir. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bu sebeple herkesin manevî kuvvetine göre bir şeytan musallat olur.

Şeytanlar dumansız bir ateşten yaratılan cin sınıfından olduğu için, fıtrat olarak maddî ve kesif değillerdir ve gözle gürülmezler. Bu sebeple insanın damarlarında ve kalbinde rahatlıkla dolaşabilirler.

"İşte, muzır kâfirler ve kâfirlerin yolunda giden sefihler, Cenâb-ı Hakk'ın hayvânâtından bir nevi habislerdir ki, Fâtır-ı Hakîm onları dünyanın imâreti için halk etmiştir. Mü'min ibâdına ettiği nimetlerin derecelerini bildirmek için, onları bir vâhid-i kıyasî yapıp, âkıbetinde, müstehak oldukları cehenneme teslim eder."(1)

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, Altıncı Nota.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...