"Nemrutları, Firavunları yetiştiren ve onlara dayelik edip emziren eski Mısır ve Babilin sihir derecesine çıkmış veyahut hususi olduğu için etrafında sihir telakki edilen eski felsefeleri olduğu gibi aliheleri Yunan kafasında yerleştiren,.." izahı nasıl?

Soru Detayı

Özellikle felsefenin sihir derecesine çıkması ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, Nemrutları, Firavunları yetiştiren ve dâyelik edip emziren, eski Mısır ve Babil'in, ya sihir derecesine çıkmış veyahut hususî olduğu için etrafında sihir telâkki edilen eski felsefeleri olduğu gibi, âliheleri eski Yunan kafasında yerleştiren ve asnâmı tevlid eden felsefe-i tabiiye bataklığıdır. Evet, tabiatın perdesiyle Allah'ın nurunu görmeyen insan, herşeye bir ulûhiyet verip kendi başına musallat eder."(1)

Sihrin tesirinin olup olmadığı konusu İslam alimleri arasında ihtilaflı bir konudur. Bazı alimler sihrin hakiki anlamda tesirinin olmadığını, bir göz boyaması ve bir el çabukluğu olduğunu ifade derken, bazı alimler de sihrin hakiki anlamda insan ve eşya üzerinde tesir edebileceğini kabul etmişlerdir.

“Sihir derecesine çıkmış” tabiri sihrin tesirini kabul eden alimlerin görüşüne bir atıf iken, “Hususî olduğu için etrafında sihir telâkki edilen” tabiri de sihrin hakiki tesiri olmadığını savunan alimlerin görüşüne bir atıftır diye telakki edebiliriz.

“Hususi” ifadesi de sihir ilminin herkes tarafından idrak edilemeyen incelikleri ve hilelerine bir göndermedir. Risale-i Nur sihrin hakiki anlamda tesirini kabul ediyor.

Diğer bir mana olarak felsefenin zahiren mutantan, batınen kof mesleğine bir işarettir. Evet felsefe, zahiri tantanası ve cazibesi ile çok insanları kendine çekip sönmelerine ve helak olmalarına sebebiyet vermiştir. Bu cihetle felsefe sihir gibi, insanların aklını teshir edip büyülüyor, sonra da ebedi hayatları karartıyor. Bütün şirk ve putlar felsefenin bu büyüleyici yönünden tevellüt etmiştir denilse, mübalağa olmaz.

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz (Haşiye)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

mustafa kayapalı
Mısırlıların sihir telakki edilen eski felsefeleri neydi ki friavunları ve Nemrutları yetiştirmiş; " aliheleri Yunan kafasında yerleştiren" cümlesi ne demektir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu paragraf felsefenin zahiren mutantan batınen kof mesleğine bir işarettir. Evet felsefe zahiri tantanası ve cazibesi ile çok insanları kendine çekip sönmelerine ve helak olmalarına sebebiyet vermiştir. Bu cihetle felsefe sihir gibi insanların aklını teshir edip büyülüyor sonrada ebedi hayatları karartıyor. Bütün şirk ve putlar felsefenin bu büyüleyici yönünden tevellüt etmiştir denilse mübalağa olmaz. Yunan felsefesi de benzer bir durum içindedir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamditas
Bakara Suresi 102. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Ve şeytanların, Süleymân’ın saltanatı aley¬hin¬de söylemekte oldukları şeylere tâbi‘ oldular. Hâlbuki Süleymân kâfir olmadı; fakat şey¬tan¬lar insan¬lara sihri ve Bâbil’deki iki me¬leğe, Hârût ve Mârût’a indirilen şeyleri öğre¬terek kâfir oldular. Hâlbuki: “Biz ancak bir imtihanız, sakın kâfir olma!” deme¬dikçe hiçbir kimseye öğret¬mez-lerdi. Buna rağmen o ikisinden, koca ile karısının arasını kendisiyle ayı¬racakları şeyleri öğreni¬yorlardı. Hâlbuki onlar, Allah’ın izni olmadıkça, onunla hiçbir kimseye zarar verici değillerdi. Böylece kendilerine zarar verecek ve fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı. Şânım hakkı için, onu satın alan kimsenin âhirette hiçbir nasîbi olmadığını bilmişlerdi. Mukābilinde kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...