"Kâinatta herhangi bir şey, hadd-i kemale vasıl olmayınca hareket etmekten durmuyor." ne demektir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadd-i kemal, bir şeyin ulaşacağı en son nokta, en mükemmel kıvam ve en üstün hâldir.

Allah kâinatta her şeye ve her mahlûka bir hedef, gaye ve bir kemal noktası tayin etmiş. O şey o hedefe varıncaya ve gayeye ulaşıncaya kadar hareket edip ilerlemesi yani kemale ermesi lazımdır. Aksi halde hedefe varılmaz ve gayeye ulaşılamaz.

Kâinattaki bütün mükemmellikler, Allah’ın sonsuz kemaline işaret eden levhalardır. Nasıl küçük ışık parıltıları güneşe işaret ediyor ise, bütün eşyadaki mükemmelikler de Allah’ın sonsuz kemaline işaret eden küçük birer levhalar hükmündedirler

Allah her bir şeye kuvveler halinde istidat vermiş, kemale ulaşması için de hareket kanunu koymuş. Kuvve halindeki bu kabiliyet hareket ede ede en sonunda kemal noktaya ulaşır ve sükûn bulur.

Mesela, bir kayısı çekirdeğinin hedefi ve ulaşacağı kemal nokta, ağaç olup meyve vermektir. Bunun için de kat’edilmesi gereken çok yol ve mertebeler vardır. Bu yolların geçilmesi de ancak hareket ile mümkündür.

Çekirdeğin meyve veren bir ağaç haline gelmesi, hadd-i kemale vasıl olması demektir.

İnsan yürümeden ve hareket etmeden bir yerden bir yere gidemiyor. Bu kanun, kâinatta bütün mahlûkat için de geçerlidir.

İnsanın iman ve ibadet ile tekemmül ederek cennete layık bir kıymet alması da hadd-i kemale vasıl olması demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...