"Asnâmı tevlid eden felsefe-i tabiiye bataklığıdır." ifadesine binaen "Tabiatperestlik işin temeli olup, bütün farklı şirklerin ve dalaletlerin kaynağıdır." desek doğru olur mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Herkes ayinesinin müşahedesine tabidir.” hükmünce, bir insan kendini nasıl değerlendirirse kâinatı ve tabiatı da aynı şekilde değerlendirir. Kendini serbest ve başıboş bir varlık telakki eden insan, tabiatı ve ondaki eşyayı da kendisine kıyas ederek serbest ve müstakil addeder.

Her türlü yanlış düşüncenin altında da bu mâna saklıdır. Yani nefis, kulluğun icablarını yerine getirmekten kaçmak ister. Bu noktada en fazla sığındığı batıl düşünce ise tabiatperestiktir. Her ihtiyacının çevresindeki varlıkların düzenli ve hikmetli faaliyetleriyle karşılandığını gören insan, bu hizmetçilerin yaratıcısına inanmazsa, onların bu vazifeleri tabiî olarak yaptıklarını vehmederek kendini aldatacak ve oyalayacaktır. Artık her şeyi sahipsiz ve her hâdiseyi tabiî gören böyle bir insan, bütün batıl inanışlara ve yanlış felsefî cereyanlara açık bir haldedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...