Nurların telifine vesile olan ve meyvesi olarak nazara verilen; Barla hayatı (çam, katran, ardıç, karakavak) hakkında malumat alabilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Devrin idarecileri, kendi dünya görüşlerine uymayan mühim şahsiyetleri, bulundukları mekânlardan uzak beldelere göndererek, kendi vehimlerince, onlardan gelecek zararlara karşı bir tedbir alıyorlardı. Bu cümleden olarak, Bediüzzaman Hazretlerini de Barla’ya nefyetmişlerdi.

Barla, yolu olmayan, ancak sandalla ulaşılabilen ücra bir yerdi. Hayatına doğrudan kastetmeyi tedbire muhalif bulan idareciler, onu böyle ıssız bir yere sürmekle bir yandan hemşerileriyle irtibatını kesmek istemişler, öte yandan onun ruhunda hükmeden iman ve Kur’ân davasını söndüreceklerini sanmışlardı.

Üstad Hazretleri Barla'da sekiz buçuk sene kaldı. Kaldığı ev Nur'un ilk medresesi oldu. Bu evin önünde muhteşem bir çınar ağacı vardı. Onun dalları arasında tefekkür ve ibadet için bir menzili bulunuyordu. Bu menzilin benzeri iki menzili de Çam Dağı'nda, çam ve katran ağaçlarının dalları arasında bulunmaktadır.

Çam Dağı, Barla'ya yaklaşık dört saat mesafededir. Bediüzzaman Hazretleri, burada aylarca yalnız kalır, ibadet ve tefekkürle meşgul olurdu.

Çam dağındayken Nur talebelerine yazdığı bir mektubu şöyle başlıyordu:

"Ben şimdi Çam Dağı'nda, yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının tepesinde bir menzilde bulunuyorum. İnsten tevahhuş ve vuhuşa ünsiyet ettim..."(1)

Tarihçe-i Hayatı'nda Barla Hayatı diye müstakil bir bölüm bulunmaktadır. Oradan sadece iki paragraf nakledelim:

"Rusya'da esarette iken niyet ettim ve niyaz ettim ki, âhir ömrümde bir mağaraya çekileyim. Erhamürrahimîn, bana Barla'yı o mağara yaptı, mağara faidesini verdi. Fakat sıkıntılı mağara zahmetini, zaif vücuduma yüklemedi..."(2)

"Said Nursî Hazretleri Barla'da iken, yaz aylarında bazen Çam Dağı'na çıkar, bir müddet yalnız olarak orada kalırdı. Bulundukları dağ hayli yüksekti. Barla Dershane-i Nuriyesinin önündeki çınar ağacının tepesindeki kulübeciği gibi, Çam Dağı'nın en yüksek tepesinde olan iki büyük ağaç üzerinde Dershane-i Nuriye manasında birer menzili vardı. Bu çam ve katran ağaçlarının tepelerinde, Risale-i Nur'la meşgul oluyordu. Hem ekser zamanlar, Barla'dan, bu ormanlık havaliye gelip giderdi. Ve derdi ki: 'Ben bu menzilleri, Yıldız Sarayına değişmem.' "(3)

Dipnotlar:

1) bk. Mektubat, Dördüncü Mektup.

2) bk. age., On Üçüncü Mektup.

3) bk. Tarihçe-i Hayat, Barla Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin

Katran ağacı malumunuz kesildi. Sizce biz nurcular ne yaptik da kadere fetva verdirdik bir fikriniz/ yorumunuz var mı?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Aklımıza bir neden gelmiyor. Belki ileri de su-i istimale açık durumlar olmaması için kestirilmiş olabilir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...