Nurun "Kudret-i İlahiyenin perdesiz bizzat mübaşeretine lâyık olmasından, esbab-ı zahirî hiçbir cihette perde olmadığından vâhidiyet içinde ehadiyeti" göstermesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur, vücut ve hayat gibi içi dışı nur ve her tarafı güzellik olan varlık ve nimetlerin sebepleri ve vesileleri şeffaf, saydam ve geçişli olduğu için, bu nimetlerin arkasında icracı olan İlahi sıfatları görmek çok kolay ve asandır.

Diğer nimetler ile sebepleri arasında böyle geçişli ve saydam bir ilişki olmadığı için, insan bu nimetlerde tevhidi yani nimetin arkasındaki İlahi sıfatları tam ve huzur ile göremiyor.

Mesela, ölümün sebepleri olan kaza, hastalık, afet vesaire çok kesif ve geçişsiz olduğu için, insanlar ölüme olan kızgınlıklarını, öfke ve nefretlerini Allah’a değil kesif ve geçişsiz olan sebeplere yöneltiyorlar. Oysa ölüm de hayat gibi İlahi bir icraat İlahi bir yaratmadır.

Bir ve tek olan Allah'ın varlığının, çok şeyler üstünde görünmesi vahidiyet, tek bir şey üstünde görünmesi de ehadiyet oluyor.

Çok ve büyük şeyler üstünde Allah’ın birliğini görmek külli bir dikkat ve nazar gerektirdiği için Allah o çokların her bir parçasında da birliğini gösteriyor ki, herkes tevhidi rahat-ı kalp ile görüp huzur kazanabilsin.

Karadeniz büyüklüğünde bir ayna olduğunu düşünelim ve bu aynada güneşin dev bir yansıması var. Bu aynanın bütününde güneşin yansımasını görebilmek için Karadeniz büyüklüğünde bir göze ihtiyaç var. Böyle bir göz çok az insanda bulunabilir.

Bu sebeple aynı güneş cebimizdeki küçük bir aynada da yansıyor ve kendini gösteriyor. Ta ki küçük gözler küçük nazarlar bu yansımayı görmekten mahrum kalmasınlar...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...