"Hararetli ve hararetsiz maddî ve mânevî nur unsuru" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hararetli nur" maddi bir sebep tahtında ışık veren nurlar oluyorlar. Ateş, elektrik, güneş ışığı gibi nurlar hararetli ve maddi nurlara örnek olarak gösterilebilir. Maddi nurların sebepleri de maddidir ve genellikle ısı ve hararet ile bağlantılıdırlar. Maddi nurlar maddi alemlerimizi aydınlatırlar; akşam evimizde yanan lamba gibi.

"Hararetsiz ve manevi nurlar" ise, manevi ve soyut sebepler tahtında görülen nurlardır. Akıl, kalp, vicdan, hidayet, vahiy, ilham, ilim, irfan vesaire gibi şeyler manevi nurlara örnek olarak gösterilebilir. Kur’an manevi bir güneştir, bütün kafaları ve gönülleri aydınlatıyor. Fen ilimleri manevi bir nurdur, maddi alemler hakkında bize yararlı ve değerli bilgiler üretiyor.

Bütün bu maddi ve manevi nurları bir dil bir ağız gibi düşünecek olursak, hepsi külli bir dil hükmüne geçip hep bir ağızla Allah’ı zikredip tesbih ediyorlar. Mesela, güneş bir dil bir ağızdır, hâl dili ile Allah’ı zikrediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...