"O tekemmülün zamanı ise kırk yaşıdır." Dünyanın en mükemmel kabiliyetli insanı da olsa Müslüman değilse tam kemale erebilir mi? Efendimiz ilk kırk yaşında bu tekemmülü yaşamış mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada söz konusu olan durum iman ve ibadetin kemali değil, yaşın kemalidir. Kırk yaş, her insan için en kemal ve en güzel bir yaştır. Allah, Habibine (asm) nübüvvet vazifesini kırk yaşında veriyor ki, kemaline kemal katsın. Gençlik ve ihtiyarlık nübüvvet mesleğini icra etmede uygun dönemler değildirler.

Zira gençlik, şöhret ve makama düşkün insanların aklına şaibe ve şüphe atar. Acaba bu delikanlı şan ve şöhret peşinde olduğu için mi insanlara meydan okuyor diye, tam itminan bulamazlar.

İhtiyarlık döneminde ise güç ve kuvvetten düşeceği için, birçok noktalarda ümmete rehber ve model olamazdı. Bu yüzden her noktada tam bir rehber ve tam bir itminan olabilmesi için en mükemmel bir yaş olan kırk yaş tercih edilmiştir.

Peygamber Efendimiz (asm) nübüvvetten önce de ibadet eder, Allah’a kulluk ederdi. Hz. İbrahim (as)’in dini olan Haniflik çok kapalı ve perdeli bir şekilde muhitinde devam etmekte idi. Peygamber Efendimiz (asm) ve onun temiz soyundan olan birçok kimse de bu dine uygun hareket ederlerdi. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (asm) kırk yaşından önce de o tekemmülü yaşamıştır. Zaten nübüvvet bu tekâmülün bir neticesidir.

Yirmi Üçüncü Mektup'ta, Resulullah Efendimiz (asm)'in peygamber olmadan önce nasıl ibadet ettiğini, âdeta manevi terakkisini nasıl tahakkuk ettirdiğini şu cümleler ile ifade edilmektedir:

"BEŞİNCİ SUALİNİZ: Sinn-i mükellefiyet on beş sene kabul ediliyor. Hazret i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm nübüvvetten evvel nasıl ibadet ederdi?"

"Elcevap: Hz. İbrahim Aleyhisselâmın, Arabistan’da çok perdeler altında cereyan eden bakiye-i dini ile. Fakat farziyet ve mecburiyet suretiyle değil, belki ihtiyarıyla ve mendubiyet suretiyle ibadet ederdi. Şu hakikat uzundur; şimdilik kısa kalsın." (Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...