"Ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperverane bakmak,.." ifadelerini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ölmüş bir kadının cenazesine şehvetle bakmak, nefsin ne kadar dehşetli bir alçaklığa düştüğünün nişanesi ise, aynı şekilde ölmüş veya ölü mahiyetinde olan resimlere yansıyan bir kadının suretine bakmak da insandaki yüksek hissiyatları yaralar ve söndürür.

Fotoğraftaki kadın sureti ile ölmüş bir kadının cenazesi arasında fazla bir fark yoktur. Cenazeye şehvetle bakmak nasıl insanı tiksindirip çirkin bir duruma düşürüyorsa, aynı şey fotoğraf ve resimlerdeki çıplak kadın suretleri için de geçerlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...