"Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkarmıştır." cümlesini "yuva" ve "kadının çalışması" ile birlikte açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki yuva tabiri aile, ev, ocak gibi mânâlara geliyor. Allah, erkeği ailesi adına kazanç sağlamak için rekabetçi, dayanıklı, mücadeleci, korumacı bir kabiliyette; kadını ise yumuşak, hoşgörülü, hissî ve korunmaya muhtaç bir fıtratta yaratmıştır.

İçtimaî hayat sert, merhametsiz, rekabetçi ve birçok tehlikelere açıktır. Böyle bir vasata ancak erkek fıtratı dayanabilir. Tabiî bu ekseriyetle böyledir, yoksa istisnai durumlar da olabilir.

Evlilik kadın ile erkek arasında karşılıklı itimada müstenid bir mukaveledir. Bu mukavelenin sağlam ve sıhhatlı gidebilmesi iki tarafında birbirine sadakat göstermesi ile olur.

Sadakatin birinci esası ise iffet ve namustur. İffetin en birinci esası ise tesettürdür. Tesettür olmazsa erkeğin kadına olan itimadı ve muhabbeti tamamen yok olmasa da sarsılır.

Hiçbir erkek eşine dikkatle ve kem gözle bakılmasından memnun olmaz. Şayet oluyorsa o erkek namus gayretinden mahrum kalmış demektir. Kadın tesettüre ve edebe dikkat eder, erkeğinin itimadını tam korursa, o zaman evliliğin birinci esası olan sadakat devam etmiş olur.

İşte aile, yuva ocak gibi mühim bir müessesenin korunması adına kadının yuvasına sadık kalması, açıklık saçıklık ile bu müesseseye zarar vermemesi gerekiyor.

Üstad Hazretlerinin bu hükmü, erkek ve kadının beraber çalıştığı ve tesettüre riayet edilmeyen iş yerleri ve kadınlar için geçerlidir. Yoksa sadece kadınların çalıştığı bir ortamda ve tesettüre riayet edildiği müddetçe, kadının çalışmasında bir sakınca yoktur. Mühim olan tesettüre ve mahremiyete dikkat edilmesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...