Block title
Block content

On Beşinci Söz'ün Altıncı Basamağını izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Altıncı Basamak'ta genel hatları ile şeytanların taşlanmasında İlâhî terbiye ve tedbirin  haşmetine işaret eden yönler izah ediliyor.

Allah’ın mülkü o kadar geniş ve haşmetli ki, insan ve cinler gibi hakir ve aciz varlıkların ona asi olması ve meydan okuması, hakikaten gülünç ve acınası bir haldir.

Ama aynı zamanda o sonsuz azamet ve haşmet sahibi olan Allah, sonsuz rahmet ve şefkati ile de en hakir en aciz bir kulunun en basit bir ihtiyacını görüp ona cevap verebiliyor.

"Ne kadar Nebî hakkına hürmet ve ne kadar ezvâcın hukukuna merhamet var. Şu mühim tahşidat, yalnız hürmet-i Nebînin azametini ve iki zaifenin şekvâlarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini rahîmâne ifade etmek içindir."(1) 

"Eğer Peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, şüphesiz ki onun dostu Allah'tır, Cebrâil'dir ve salih mü'minlerdir. Üstelik melekler de onun yardımcısıdır." (Tahrim, 66/4)

Onun için bu İlâhî beyandan sonra Allah tarafından Hz. Peygamber (asv)'in eşlerine hitaben buyuruluyor ki, eğer her ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ki, Hz. Ömer (ra) hadisinde bu iki hanımın Hz. Aişe (r.anha) ve Hz. Hafsa (r.anha) olduğu zikredilmişti. Çünkü kalpleriniz kaymıştır. Yani kalplerinizde tövbeyi gerektiren bir kusur bir kayma oldu. Size bir sır söylenmekle gönlünüzde o tarafa meyledip birbirinize uyarak Resulullah (asv)'a karşı ihlâs vazifesinde kusur ettiniz. Binaenaleyh tövbe ederseniz kalpleriniz yapılan nasihatı dinlemiş ve hizaya gelmiş olur. (2)

Bu ayetin iniş sebebi ve bu sebep hakkındaki tefsirler çok geniş olmasından, biz kısaca bir mealini yukarıda takdim ettik. Burada Peygamber Efendimizin (asv) eşlerinden Hazreti Hafsa ile Hazreti Ayşe’nin Peygamber Efendimiz (asv) ile aralarında geçen bir olay üzerine Allah’ın devreye girip nasıl olayı çözümlediği ve her iki tarafın da haklarının nasıl tespit ve tayin edildiğine işaret ediliyor. Bir taraftan eşlerin Peygamber Efendimize (asv) karşı tutumları eleştiriliyor ve onlara hataları bildiriliyor, diğer taraftan Allah Resulü'nün (asv) manevi makamı ve ne kadar hürmete şayan bir mevki sahibi olduğu vurgulanıyor.

Tabi, eşlerin hataları nasıl düzeltiliyor ise, onların hukuku olan af yolu da ayetin siyak ve sibakında ifade edilerek, Allah’ın ne denli merhamet ve şefkat sahibi olduğu ve mahlukatının en basit işleri ile de alakadar olduğunu bize ilan etmiş oluyor.

(1) bk. Sözler, On Beşinci Söz        

(2) bk. M.Hamdi Yazır, İlgili ayetin tefsiri

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Beşinci Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3016 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...