Otuz Üçüncü Söz'ün Otuz Üçüncü Pencere'sini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Otuz Üçüncü Pencere"

اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِىۤ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا [“Hamd o Allah’a mahsustur ki, kuluna kitabı dosdoğru bir şekilde indirmiş ve o kitapta hiçbir tezat ve eğriliğe yer vermemiştir.” (Kehf, 18/1-2)]. لۤرٰ كِتاَبٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ [“Elif lâm râ. Bu bir kitap ki, insanları inkâr karanlıklarından iman nuruna çıkarman için sana indirdik.” (İbrahim, 14/1)].

"Bütün geçmiş Pencereler, Kur’ân denizinden bazı katreler olduğunu düşün; sonra Kur’ân’da ne kadar âb-ı hayat hükmünde olan envâr-ı tevhid var olduğunu kıyas edebilirsin. Fakat bütün o Pencerelerin menbaı ve madeni ve aslı olan Kur’ân’a gayet mücmel bir surette, gayet basit bir tarzda bakılsa dahi, yine gayet parlak, nuranî bir pencere-i câmiadır. O pencere ne kadar kat’î ve parlak ve nuranî olduğunu, Yirmi Beşinci Söz olan İ’câz-ı Kur’ân Risalesine ve On Dokuzuncu Mektubun On Sekizinci İşaretine havale ediyoruz."

Bu pencere Kur’an penceresidir. Yani Kur’an-ı Kerim’de zikredilen bütün deliller Allah’ın varlığına ve birliğine en büyük şahit ve en büyük ispattır. Bütün Risale-i Nurlardaki parlak deliller Kur’an’dan alınmış bir damla olduğu dikkate alınırsa, Kur’an okyanusunun ne kadar azamet ve haşmetle Allah’ın varlığını ve birliğini ispat ettiği anlaşılır.

Ayrıca Kur’an’nın yedi yönü ile mucize olup içinde kırka yakın mucizeyi bulundurması, Allah’ın varlığına ve birliğine en büyük delil teşkil ediyor. Kur’an’ın yedi yönü ile mucize olması Risale-i Nurlarda kati bir şekilde izah ve ispat edildiği için, tafsilatını oraya havale ederek, sadece başlıklar halinde o yedi mucizeyi şu şekilde takdim ederiz:

KUR’AN’IN YEDİ KÜLLİ VECH-İ İ’CÂZI

1. Lâfzındaki fesahat-i harikası
2. Nazmındaki cezalet-i harikası.
3. Câmiiyet-i harikulâdesi
4. Derece-i i’cazda belâğat-i Kur’âniye
5. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti
6. İhbârât-ı gaybiyesi
7. Fezlekesi ve meseleleri özetlemesi.

Sabian: Ayrıca Kur’an içinde kırka yakın mucizeler ilmi bir titizlikle tespit ve tayin edilmiştir, şöyle ki:

1. Mânâsındaki belâğatı
2. Nazmın cezaleti
3. Hüsn-ü metaneti
4.
Üslûplarının bedâati
5. Garipliği
6.
Müstahsenliği
7. Beyanının beraati
8.
Fâik ve Üstünlüğü
9. Safveti
10.
Maânîsinin kuvveti
11. Lâfzının fesahati
12.
Selâseti
13. Lâfzındaki câmiiyeti
14.
Mânâsındaki câmiiyeti
15. İlmindeki câmiiyeti
16.
Mebâhisindeki câmiiyeti
17. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti
18.
Üslûb-u Kur’ân’ın cem’iyeti (bir tek sûre veya ayet, kâinatı içine alan bahr-i muhit-i Kur’ânîyi içine alır.)
19. Âyât-ı Kur’âniye’nin câmiiyeti.("İstediğin her şey için, Kur’ân’dan her ne istersen al.”)
20.
İ’câzkârâne îcâzı. Kâh olur ki, uzun bir silsilenin iki tarafını öyle bir tarzda zikreder ki, güzelce silsileyi gösterir.)
21. Câmi’ ve hârıktır
22.
Makàsıd-ı câmiiyeti
23. Maânî-i câmiiyeti
24.
Esâlib-i câmiiyeti
25. Letâif-i câmiiyeti
26.
Mehâsin-i câmiiyeti
27. Mesâil-i câmiiyeti
28.
Maziye ait ihbârât-ı gaybiyesi
29. İstikbale ait ihbârât-ı gaybiyesi
30.
Hakaik-ı İlâhiye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi
31. Hakaik-ı kevniye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi
32.
Umur-u uhreviye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi
33. Kur’ân’ın şebâbeti
34.
Tabakat-ı beşerin hususi hisse-i fehmi
35. Heyet-i mecmuasında râik bir selâset
36.
Fâik bir selâmet
37. Metin bir tesanüd
38.
Muhkem bir tenasüp
39. Meziyet-i i’câziye.
40.
Temsilat-ı kur’aniye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
"5. Garipliği" ne demektir?Risaledeki sayfasına link verebilirseniz sevinirim.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Garip ifadesi Kur'an'ın üslup ve beyanının nesir ve şiirden farklı olması anlamındadır. Yani Kur'an daha önce insanlar tarafından bilinmeyen bir beyan ve üslup ile inmiştir ki bu hususta gariptir tektir benzersizdir.

https://sorularlarisale.com/risale-i-nur-kulliyati/sozler/yirmi-besinci-soz/501

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...