Otuz Üçüncü Söz'ün Otuz Üçüncü Pencere'sini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Otuz Üçüncü Pencere"

اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِىۤ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا [“Hamd o Allah’a mahsustur ki, kuluna kitabı dosdoğru bir şekilde indirmiş ve o kitapta hiçbir tezat ve eğriliğe yer vermemiştir.” (Kehf, 18/1-2)]. لۤرٰ كِتاَبٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ [“Elif lâm râ. Bu bir kitap ki, insanları inkâr karanlıklarından iman nuruna çıkarman için sana indirdik.” (İbrahim, 14/1)].

"Bütün geçmiş Pencereler, Kur’ân denizinden bazı katreler olduğunu düşün; sonra Kur’ân’da ne kadar âb-ı hayat hükmünde olan envâr-ı tevhid var olduğunu kıyas edebilirsin. Fakat bütün o Pencerelerin menbaı ve madeni ve aslı olan Kur’ân’a gayet mücmel bir surette, gayet basit bir tarzda bakılsa dahi, yine gayet parlak, nuranî bir pencere-i câmiadır. O pencere ne kadar kat’î ve parlak ve nuranî olduğunu, Yirmi Beşinci Söz olan İ’câz-ı Kur’ân Risalesine ve On Dokuzuncu Mektubun On Sekizinci İşaretine havale ediyoruz."

Bu pencere Kur’an penceresidir. Yani Kur’an-ı Kerim’de zikredilen bütün deliller Allah’ın varlığına ve birliğine en büyük şahit ve en büyük isbattır. Bütün Risale-i Nurlardaki parlak deliller Kur’an’dan alınmış birer damla olduğu dikkate alınırsa, Kur’an okyanusunun ne kadar azamet ve haşmetle Allah’ın varlığını ve birliğini isbat ettiği anlaşılır.

Ayrıca Kur’an’nın yedi ciheti ile mu’cize olup, kırka yakın mu’cizeyi bulundurması, Allah’ın varlığına ve birliğine en büyük delil teşkil ediyor. Kur’an’ın yedi cihetle mu’cize olması Risale-i Nurlarda kat’î bir şekilde izah ve ispat edildiği için, tafsilatını oraya havale ederek, sadece başlıklar halinde o yedi mucizeyi takdim ediyoruz:

Kur’an’ın Yedi Küllî Vech-İ İ’câzı

1. Lâfzındaki fesahat-i harikası
2. Nazmındaki cezalet-i harikası.
3. Câmiiyet-i harikulâdesi
4. Derece-i i’cazda belâğat-i Kur’âniye
5. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti
6. İhbârât-ı gaybiyesi
7. Fezlekesi ve meseleleri özetlemesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...