"Sure-i Feth'in bu üç ayetinin çok vücuh-u i'cazı vardır." Kur’an'ın kırk vücuh ile mucize olduğunu biliyoruz. "On vücuh-u külliye-i i'câziye" ile kastedilen mana nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"SURE-İ FETH'İN bu üç ayetinin çok vücuh-u i'câzı vardır. Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyân'ın on vücuh-u külliye-i i'câziyesinden ihbar-ı bilgayb veçhi, şu üç ayette, yedi sekiz vecihle görünüyor." (Lem'alar, Yedinci Lem'a)

Risale-i Nur'da Kur’an’ın bütün mucizevi yönleri hulasa olarak şöyle beyan ediliyor:

KUR’AN’IN YEDİ KÜLLİ VECH-İ İ’CÂZI:

1. Lafzındaki fesahat-i harikası,
2. Nazmındaki cezalet-i harikası,
3. Câmiiyet-i harikuladesi,
4. Derece-i i’cazda belagat-i Kur’aniye,
5. Üslup ve îcâzındaki câmiiyeti,
6. İhbarat-ı gaybiyesi,
7. Fezlekesi ve meseleleri özetlemesi.

Ayrıca Kur’an içinde kırka yakın mucizeler ilmi bir titizlikle tespit ve tayin edilmiştir. Şöyle ki:

1. Manasındaki belagatı,
2. Nazmın cezaleti,
3. Hüsn-ü metaneti,
4. Üsluplarının bedaati,
5. Garipliği,
6. Müstahsenliği,
7. Beyanının beraati,
8. Fâik ve üstünlüğü
9. Safveti,
10. Maanisinin kuvveti,
11. Lâfzının fesahati
12. Selâseti,
13. Lafzındaki camiiyeti,
14. Manasındaki camiiyeti,
15. İlmindeki camiiyeti,
16. Mebahisindeki camiiyeti,
17. Üslup ve îcâzındaki cumiiyeti,
18. Üslûb-u Kur’ân’ın cem’iyeti (bir tek sure veya ayet, kâinatı içine alan bahr-i muhit-i Kur’ânîyi içine alır.)
19. Âyât-ı Kur’âniye’nin câmiiyeti.("İstediğin her şey için, Kur’ân’dan her ne istersen al.”)
20. İ’câzkârâne îcâzı. Kâh olur ki, uzun bir silsilenin iki tarafını öyle bir tarzda zikreder ki, güzelce silsileyi gösterir.)
21. Câmi’ ve hârıktır,
22. Makasıd-ı camiiyeti,
23. Maani-i camiiyeti,
24. Esâlib-i câmiiyeti,
25. Letaif-i camiiyeti,
26. Mehasin-i camiiyeti,
27. Mesail-i camiiyeti,
28. Maziye ait ihbârât-ı gaybiyesi,
29. İstikbale ait ihbârât-ı gaybiyesi,
30. Hakaik-ı İlâhiye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi,
31. Hakaik-ı kevniyeye dair ihbârât-ı gaybiyesi,
32. Umur-u uhreviyeye dair ihbârât-ı gaybiyesi,
33. Kur’an’ın şebabeti,
34. Tabakat-ı beşerin hususi hisse-i fehmi,
35. Heyet-i mecmuasında râik bir selaset,
36. Fâik bir selamet,
37. Metin bir tesanüd,
38. Muhkem bir tenasüp,
39. Meziyet-i i’câziye,
40. Temsilat-ı Kur’aniye.

Kur’an’ın yedi küllî vech-i i’câzından birisi de ihbârât-ı gaybiyesidir.

"Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın on vücuh-u külliye-i i'câziyesinden ihbar-ı bilgayb veçhi, şu üç âyette, yedi sekiz vecihle görünüyor." (bk. Lem'alar, Yedinci Lem'a)

Bu ifadelerdeki üç fazlalık, belki kırktan üçü dâhil edilerek ifade edilmiş olabilir. On rakamının başka muhtemel bir manasını çözemediğimiz için net bir şey söyleyemiyoruz. Yoksa kırk mucizenin ona düşürülmesi ve öyle ifade edilmesi söz konusu değildir. Burada yediye üç ekleniyor ve toplam on küllî i’caz deniliyor. Kırk mucizeyi bu on küllî mucizelerin şubeleri ya da dal ve budakları olarak değerlendirebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

tilmizz
Allah razı olsun teşekkür ederim..ben bu 10 vucuh acaba bahsi geçen fetih suresi ayetine mi has acaba diye düşünmüştüm.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...