Enbiya aleyhimüsselam ve evliyalar, Peygamber Efendimizin doğruluğuna nasıl delil oluyorlar; açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslâm âlemi bir ağaç, Peygamber Efendimiz (asm) ise bu ağacın çekirdeği hükmündedir. Yani hakikat-i Muhammediyenin açılmış, kök salmış, sayısız meyve vermiş haline İslâm âlemi diyebiliriz. İslâm âlemindeki milyonlarca âlim ve evliyanın özü ve esası Peygamber Efendimiz (asm)’dir. Onlar, onun (asm) riyaseti ve terbiyesi ile o parlak makama ulaşmışlardır. Demek Peygamber Efendimizin (asm) hakkaniyetini en zahir ve parlak bir şekilde anlamanın yolu, onun geniş ve azametli bir eseri olan âlem-i İslâm’a bakmaktır.

İslâm âlemindeki bütün güzellikler ve ulvî hasletler Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) hakkaniyetini ve onun manevî azametini ilan ediyor. İmam-ı Gazâlî, İmam-ı Rabbânî, Muhyiddin-i Arabî, Abdülkadir-i Geylânî gibi milyonlar muhakkıkîn-i asfiya ve sıddıkîn o pencereden bakıyorlar, başkalarına da gösteriyorlar. Bu mübarek zatların görüp gösterdiği şey, İslâm bahçesinin harika nakışları ve meyveleridir.

İslâm dışındaki bütün inanışlar da bir ağaçtır. Küfür ve inkâr ise o ağacın çekirdeğidir. Bütün zulüm ve ahlaksızlıklar bu ağacın meyveleri hükmündedir. Bu iki ağacın meyvelerine bakan hakkı bulabilir. Yani küfür ağacının meyveleri olan zulüm ve ahlâksızlıklar onun batıl olduğuna işaret ettiği gibi, İslâm ağacının güzel ve tatlı meyveleri de onun hak ve hakikat olduğuna işaret etmektedir.

İslâm ağacının sayısız taze ve güzel meyveleri onun çekirdeği ve esası olan Hazreti Peygamberimizin (asm) de hak ve hakikat olduğuna kati bir delildir.

"Bütün enbiya, hayattar kökleri, bütün evliya tarâvettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, her bir dâvâsını, mucizatlarına istinat eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar."(1)

Nübüvveti nurani bir ağaç olup kökleri, ondan önce gelmiş bütün peygamberlerdir. Bütün peygamberler, Habib-i Kibriya Efendimizin (asm) gelmesine zemin hazırlamışlar, onun geleceğini müjdelemişler, mucizeleri ile teyit etmişlerdir.

Evliyalar ise, o nuranî ağacın tatlı ve teravettar meyveleridir. Bir ağacın hayatlı ve sağlam olmasına en büyük delil, meyvesindeki tazeliktir. İslâm ağacının taze ve taravetli meyveleri ise milyonlarca evliyadır. Her birisi, kerametleri ile buna şahitlik etmişlerdir.

İşte, nebilerin ve evliyanın, o nuranî ağacın müjdecileri ve meyveleri olmaları, onun (asm.) manevî azametini ve Allah katındaki makamının ne kadar yüksek olduğunu gösterir.

1) bk. Sözler, On Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...