"Malûmdur ki, bir şeyin semeresi en uzak, en cem'iyetli, en nazik, en ehemmiyetli cüz'üdür." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ağacın sırası ile kökü, gövdesi, dal ve budakları, yaprağı ve en sonunda meyvesi bulunuyor.

Şimdi ağacın en uzak, yani en final noktası meyvesidir; burada uzak, final ve sonuç anlamında kullanılıyor.

Yine ağacın en cem’iyetli, yani en özet en fihrist, en toplandığı nokta yine meyvesidir. Mesela, kök toprak içinde meyveye gerekli olan maddeleri (besin ve mineralleri) toplar gövde, dal ve yaprak aracılığı ile meyveye gönderir.

Yine ağacın en nazik ve önemli kısmı meyvesidir. Çünkü ağaç sistemi meyve için tasarlanmış ve meyveye hizmet etmek için kurgulanmıştır. Meyve olmasa, ağaç ya odun olur ya kereste ya da başka bir şey için kullanılır.

Bu ağaç metaforunu insan ve kainat açısından da kullanabiliriz.

Kainatı bir ağaç olarak hayal edersek, cansız varlıklar (toprak, hava, su, ateş, galaksiler vs.) bu ağacın kökü, nebatat ve hayvanat gövdesi, cinler ve insanlar ise meyvesi oluyor. Bu yüzden bütün kainat insana hizmet ettiriliyor ve insanın emrine verilmiş.

İnsanı bir ağaca benzetecek olursak iman kök, ibadet gövde, güzel ahlak ise meyvesi oluyor. Bu üçü olmadı mı insan basit bir hayvandan ibaret oluyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...