"Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ a'lâ-yı illiyyîn... Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i safilîn..." Buradaki "kasib" ile "sahip" kelimelerinin yer değiştirmesi lazım değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bazen küçük bir şey, büyük bir iş yapar"

"Öyle şerâit oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn."

"Öyle hâlât oluyor ki, küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn."(1)

Kötülüğün insana, iyiliğin Allah’a nispet edilmesi esastır. Kasib de kuvvetli bir vurgu varken sahibi kelimesinde bu vurgu zayıftır. Çünkü insanın iyiliklerdeki payı kötülüklerdeki payına göre daha az daha zayıftır.

Bu sebeple kötülüğe kasib olan insan iyiliğe lütf-u İlahi ile sahip oluyor. Yani sahip ifadesi kasib ifadesinden daha ehven daha zayıf daha nahiftir. Hâl böyle olunca iki kelime de yerinde kullanılmıştır.

(1) bk. Sözler, Lemeât.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...