"Parlak, ezelî ve ebedî, yüksek ve güzel ayetler" ne manaya gelmektedir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Parlak" ifadesi; ayetin aklı hiçbir tereddüt ve vehme maruz bırakmayacak şekilde aydınlatması ve bilgilendirmesi manasına geliyor.

"Ezelî ve ebedî" ifadesi; ayetin zaman ve mekânla sınırlı olmadığını ve olamayacağını ifade eder. Çünkü ayetler Allah’ın ilim ve kelam sıfatından süzülüp geliyor. İlim ve kelam sıfatları ise; zaman ve mekânın üstünde ve bunları ihata eden sıfatlardır. Bu yüzden ayetler zamanın üç safhası olan mazi, hâl ve müstakbeli bir tutar ve bu üç hâlin kayıtlarından münezzeh ve mukaddestir.

"Yüksek ve güzel" ifadeleri ise; ayetlerin her açıdan üstün, kusurdan ve noksandan münezzeh olduğunu ifade ediyor. Mesela, ayetlerde karmaşaya neden olan belirsizlik, kafa karıştıran söz, tenakuz gibi kusurlar bulunmuyor. Böyle kusurlardan ari olan bir şey de zaten yüksek ve güzeldir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...