Üçüncü Hakikat'in sonunda cehennem için daimi, cennete ise ebedî kelimesi kullanılmıştır. Acaba farklı bir mana mı nazara veriliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bunlar yakın mânalı kelimelerdir. Çoğu kez birbiri yerinde kullanılırlar.

Meselâ, “Orada ebedîyen kalacaklar.” (hâlidîne fîhâ ebedâ) ifadesi, Nisa Suresinin 122. ayet-i kerimesinde ehl-i cennet için, 169. ayetinde ise ehl-i cehennem için kullanılmıştır. Demek oluyor ki, ebedî kelimesi sadece cennet için değil, cehennem için de kullanılmaktadır.

Şu var ki, lügat olarak, faninin zıddı “bâki ve ebedî”, geçici olmanın zıddı ise “daimî ”dir. Ayrıca cehennem için "daimi" denmesi azabın geçici olmadığını, cennete ise "ebedî" denmesi bu güzelliklerin fani olmadığını ifade etmek için kullanılmış olma ihtimali olabilir.

“... biz fena ve zevalimizde, senin devam ve bekanı görüyoruz.”(1)

(1) Mektûbat, Yirminci Mektup, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...